Rouwcentrum Sabbe
rouwcentrum Sabbe
Welkom
Bloemen
Grafzerken
Rouwdrukwerk
Gedichten

Laatste Wilsbeschikking

Onze diensten
Nuttige adressen

Tieltstraat 51 - 76

8760 Meulebeke

Rouwcentrum

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Tel. : 051/48 89 52 of 051/48 46 93

E-mail : andy@rouwcentrumsabbe.be of andy.sabbe@pandora.be
GSM : 0472/51 72 79
Crematie
Toonzaal
Ligging
Vroeger als klein kind
deed ik vaak alsof ik sliep
en zei mijn moeder:
maar achter dat gezicht lacht ze
Nu slaap ik, maar voor altijd
en ben blij, ik lach echt
want er is een einde aan het gevecht
-
Donkere dagen,
vol met vragen
verlangend naar jouw
onbereikbaar vol kilte en kou
wil ik je laten weten,
dat ik van je hou
-
Onzegbaar stil en woordeloos
lag het einde in zijn ogen
De laatste draad was dun en broos
hij heeft zijn hoofd gebogen
-
Mensen komen en mensen gaan,
als de golven van de zee.....
-
Gun het mij,
ik rust even uit.
Ik ga jullie voor,
waar dat ook is.
-
Lieve .......
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
Heb je je ziekte gedragen
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam moegestreden
van mij weggegleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
uit je lijden bevrijd
Rust zacht lieve.......
-
Je weet best, al stierf je nu, op dit ogenblik,
hier alleen aan je tafel, dat je dan nog een enorme
bofkont bent geweest, zoveel karrevrachten vol geluk.
tegen maar een handje vol ellende.
-
Sociaal mens: warm betrokken en vol humor.
Inspiratiebron: oorspronkelijk en tegendraads
Samenbinder: trouw aan anderen en zichzelf
Aanjager: gedreven en voor niets en niemand bang
-
Je was een man van weinig woorden
Herkenbaar voor de gene die bij je hoorde
Een man, een vader, een opa op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven
-
Stil valt een donkerrood blad
onzichtbaar gaat land over in water
Hoe geurt de grijze nevel

-

Samen gelachen,
samen geleefd.
Alweer een paar dagen uit het oog,
nu voor altijd een speciale plaats in mijn hart.
-
Je hebt je strijd dapper gestreden,
rust nu maar uit.
Dag .......
-
Lieve ......
we bewonderen je kracht die je leven gaf.
Moedig was je strijd.
We gaan je missen.....
-

En als de loopbaan is gelopen,
en het doel is bereikt.
Dan gaat de hemel voor hem/haar open,
hij/zij is voor eeuwig thuisgebracht.
-
Over de golven van de zee,
draagt de wind mijn lichaam mee.
Moe maar blij,
want het is eindelijk voorbij
-
O, wat zal het zijn,
Volmaakt en rein
Voor eeuwig met de Heer te zijn.
Als ook mijn lied,
Hem hulde biedt,
neen, zulk een sterven vrees ik niet
-
Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder een zoen.
Want wie het noodlot zal ontmoeten,
zal het morgen niet meer doen.
-
Maar vroeg of laat verschijnt het land
dat elk verstand te boven gaat
waar ik, in vreugde opnieuw ontmoet,
wie ik voorgoed was kwijtgeraakt
-
Vrije vogel,
je gebroken vleugel
werd te zwaar....
-
Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf,
het was groots!
-
Als een klein vogeltje zo teer,
vloog zij langzaam neer,
moegestreden maar toch niet alleen,
ging je zacht van ons heen.
-

Soms zie ik iets bekends
of voel ik wat vertrouwds
Dan is het weer heel even
net zoals vanouds
-
..... heeft zijn hand uitgestoken
......heeft hem gegrepen.
Samen gaan ze verder,
in de tuin waar eeuwig
de mooiste bloemen bloeien.
-
Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart
-
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
zijn/haar leven was ons zoveel waard
hij was een van die stille harde werkers,
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.
-
Vrees niet,
ik ben niet dood.
In het hiernamaals leef ik verder
en zing ik weer de hoogste noot.
-
Ik heb de hemel bereikt
en mijn rust gevonden bij de Heer
moeten jullie mij geloven want
ik ben zo bang niet meer.
-
Ik ben misschien te jong gestorven,
maar mijn taak op aarde was volbracht
Nu zal ik over jullie waken
als een sterretje in de nacht
-
Je kunt niet altijd winnen
-
Pluk de dag
Pluk hem als een bloem
als een roos....
en bewonder hem iedere dag
Maar vergeet vooral niet
op te ademen van de geur
van de dag die je hebt geplukt
-
We konden elkaar niet loslaten
Je bent zolang gebleven als je kon
en tot het einde heb je gestreden
Niet totdat de dood ons scheidt,
maar tot in de eeuwigheid
Voor altijd in onze gedachten
en voor altijd in ons hart
Bedankt voor alles lieverd,
rust zacht.

-

De zon zal voor je stralen,
aan de andere kant
Hij is je komen halen
Wees vrij en laat je leiden
door Zijn hand.
-
Toen ik nog wakker lag
en dat gebeurde steeds vaker
dacht ik dikwijls
aan die lange slaap
die komen gaat
vooral dacht ik aan hen
die mij zo lief zijn
en die nog verder moeten
maar ooit
dan zien we elkaar weer..
...tot ziens
-
Kleine sterretjes als lichtpuntjes
tussen donkere wolken in
werden overschaduwd door wanhoop
niet wetend hier mee om te gaan
-
Een intens bewogen leven
het geluk hervonden
Deze strijd kon je niet winnen
-
Wat simpele lieve woordjes
zoveel warmte bij kil verlies
-
Langzaam verdween die moedige glimlach
van je lieve gezicht
om zich voor altijd verborgen...
te weten, in onze herinnering
-
God heeft ons geen kalme reis beloofd,
wel een behouden aankomst
-
Toen ik op deze aarde kwam
heeft iemand mij gebracht
Ik heb de weg niet zelf gevonden
door de donkere nacht
En als ik straks weer weg zal gaan
naar de eeuwig groene dalen
Dan zal mij vast en zeker
weer iemand komen halen
-
Ik voel de winden Gods vandaag,
vandaag heis ik het zeil
-
Beetje bij beetje heb je ons verlaten
We konden niet zo goed meer praten
De blik in je ogen deed ons vaak zeer
De vrouw van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen we:
Dank je, voor alles wat je hebt gedaan

-

Als een goed kaptein
zijn route uitgezet
zijn koers gevaren
en
toen het te zwaar werd
met zijn schip ten onder gegaan
om zo voor eeuwig
in de zee op te gaan
-
Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een inzet niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks
kon dit leven remmen
-
Je maakte je plannen, er kwam veel uit je
Je bouwde iets op, doch nu is het ingestort
Het is verdwenen....
Veel fijne herinneringen,
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart
-
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Warom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn
-
Ik heb een heerlijk leven gehad
Mijn lieve .... is allang overleden
Ik wil nu graag naar hem toe
-
drie dingen treffen mijn gemoed
dat is sterven moet
Het tweede nog veel meer
dat ik niet weet wanneer
Het derde treft mij bovenal,
waarheen ik reizen zal
-

Water bracht ons tezamen...
Vuur ontstaken we zelf...
Aarde zal ons omvatten...
Lucht is wat ons rest...
Dankbaarheid voor dit alles...
-
Lieve .....
Als de regendruppels wisten
hoeveel we je missen...
regent het vandaag de hele dag!
-
Met de jaren
moet er veel worden weggegooid
De gedachte bijvoorbeeld
dat geluk mild is en duurzaam
iets als een zuiderlijk klimaat
in plaats van blikseminslag
die levenslang gekoesterde
littekens achterlaat
-
Je bent niet dood
maar ach, we zullen je missen
Zoals een mens
de meest geliefde mist
De jaren van geluk
zijn nooit meer uit te wissen
en ons geloof
God heeft zich niet vergist
-
Samen hebben wij
je mogen bijstaan
in jouw laatste levensdagen
Het was fijn
om dit voor je te mogen doen
Wij zullen je heel erg missen
-
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan
-

Sterren spiegelen
het donkere water
cirkels van licht
Stijgen op naar later
waar het stil is
naar daar
waar geen vragen zijn
maar alleen
de zachte waarheid
-
Opgewekt en zorgzaam
Nimmer klagend, altijd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer
Tot op het laatste moment
Het wilde niet meer...
-
Sporen in het zand
het tij dat keert
verdwenen voetstappen
blijvende herinneringen
-
Zwijgzaam
Stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam,....moegestreden
uit ons midden weggegleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd
-

Jij volgt hem in zijn hemels spoor
Herenigd gaan ze door
Voorbij onze grens
Hun diepste wens
-
Als de dag is gekomen
dat er afscheid van je word genomen
Weet dan dat het geen afscheid is
maar dat het 'jij' is die ik nu mis...
-
Het afscheid gluurt al om een hoek
en dan opeens valt het doek
De stilte die dan ontstaat
als je ons verlaat
spreekt boekdelen voor ons allen
het zijn de mooiste herinneringen die je achterlaat.
-
Als de kaars wordt aangestoken
blaas je je laatste adem uit.
Zo werd de energie je je gegeven
Je had een prachtig, maar helaas te kort leven
-
Als de rozen op je kist worden gelegd
En er een 'onze vader' wordt opgezegd
Weten we dat er afscheid moet worden genomen
En de tranen zullen stromen.
De wijze lessen, ik dank u ervoor
Ik geef ze zeker aan mijn kinderen ook weer door....
-
Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we hoog de hemel in
en haalden we je gelijk weer terug

-
Het laatste blad valt van een tak
er zal geen nieuw leven meer groeien
de tak sterft af, net als het blad
en nimmer zal hij meer bloeien
-
De dood is het doven van een kaars
omdat de dag is aangebroken
-
Nu loop ik met mijn vader/moeder langs de stadswal
zijn/haar woorden ruisen als populieren
de schemering treed in, voordat de nacht valt
donker in het weiland staan de dieren
-
Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles...en tevreden sterven
-
Een pad van een tuinman
gaat ook niet over rozen
Een traan en een lach
daar kan je niet van buiten
Maar bedenk goed, over 100 jaar
liggen we met z'n allen onder de kluiten
-
Ik vind geen woorden om het je te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal
Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet uit te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
Haar/zijn leven was ons allen zoveel waard.

-
Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach
we zullen je ontzettend missen
-
Alles bedekt hij/zij
Alles gelooft hij/zij
Alles verdraagt hij/zij
De liefde vergaat nimmer
-
"Ik ben uniek"
-
Zie je de ritsen in mijn gezicht
De blinde vlekken op mijn hart?
Tranen van de tijd hebben dit aangericht
-
Gevormd uit woord en beeld en door wie weet
Zo ben ik, mijn eigen raadsel en uniek.
Ik blijf lang, doodstil zitten en ik kijk naar buiten
-
Samen hebben wij
je mogen bijstaan
in jouw laatste levensdagen
Het was fijn
om dit voor je te mogen doen
We zullen je erg missen
-
Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest
-
Aan het roer dien avond stond het hart
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegelingen
van al wat het geleden had
voer het met de wind en schemering
om boeg en tuig voorbij de laatste hand
-
Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk

-
Je was de tijd kwijt,
en vele dingen
En dan ineens die glimlach
dat gebaar, een herinnering aan vroeger
Het hoorde zo bij jouw.
en jij hoorde zo bij ons.....
-
Je was, je bent en je was weer
Maar je blijft er altijd,
keer op keer.
Wij zullen je nooit vergeten
zo dynamisch en het er zijn
dat zullen wij altijd weten
Dank je dat je er was en bent.

-
Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
-
Een schitterend leven van ....jaren
Kwam plotseling tot bedaren.
-

't Verlies was er al voor het einde
de rouw al eer het afscheid kwam
toen die ellendige verwarring
bezit van je gedachten nam
Wij voelden mee, je stil verdriet
Nu rouwen wij, doch treuren niet
-
Als......
Als ik de dingen niet meer weet,
Als ik de dingen niet meer ken,
en al wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
herinner mij dan, stralend in de zon,
vol levenskracht toen ik alles nog kon.
-
God keek in zijn tuin en zag een leeg plekje
Hij keek naar beneden en zag een lachend gezicht
Hij sloeg zijn armen om hem/haar heen en zei:
"Kom maar met me mee."
-
Als onze liefde voor jou je had kunnen redden,
dan was je er nu zeker nog geweest
-
Hij had nog zoveel plannen
Hij wou nog zoveel doen.
Het is voorbij.
Het kan niet meer.
't Is niet meer dan, maar toen.
-
Moet het zo
Ja, het is maar even
Geboren en sterven
en daar tussen leven
-
Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw.
Wij hebben genoten van de jaren met jouw.
Wij weten dat het jouw goed heeft gedaan
maar wij zullen je missen bij het verder gaan.
-
Bij elk afscheid,
wordt een herinnering geboren.....
-
Als een ster sta je nu aan de hemel,
stralend kijk je op ons neer.
Zo zal je in mijn herinnering blijven,
telkens als ik naar boven kijk.
Keer op keer
-
...als ik er niet meer ben
wordt ik herinnering
daarmee voort te gaan
is goed......

-
Elke dag was voor jouw een feest,
en toen was het stil......
-
Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan,
niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan.
-

We lieten jouw los,
maar pakten je hand
en droegen jou tot
het einde.....
-
Een droom die geen bedrog is.....
-
-
Niet de tijd gaat voorbij,
maar jij en ik.
Buiten onze gedachten is geen tijd.
-
Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn,
Als God het komt bevrijden...
-
Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk,
en de dood is slechts een horizon.
En een horizon is niets anders,
dan een grens aan ons gezichtsvermogen.
-
't Scheepke onder Jezus' hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing,
Zielen, die in nood zijn, op.
En sta de zee dan hol en hoog
En zweep' de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor 't oog!
-
Als je echt van iemand houdt,
iemand alles toevertrouwd
iemand hebt waarom je geeft
een die naast en in je leeft.
Dan pas voel je pas wat leven is,
en dat liefde geven is.....
-
Dromen, mijn dromen,
Breng mij niet samen met die gene,
waarvan ik houd.
Als ik wakker wordt,
zal ik zo eenzaam zijn.....
-
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij...

-
....jaar samen
samen gelachen
samen gehuild
maar altijd hand in hand
samen verder.
-
Eenvoud is het kenmerk
van het ware
-
Zoveel herinneringen samen
zoveel dingen die mij aan jouw verbindt
Ik weet zeker dat ik dat nooit bij een ander vind.

-
Hier klonk van liederen en overmaat
Nu is alles met stomheid geslagen
Dag, allerliefste......(naam)
-
Langzaam ben je van ons weg gegleden
elke dag een beetje meer
Telkens werd je iets ontnomen
dat deed jouw en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.
-
De wind wordt nu wel heel erg kil.....
-
Ik zou zo graag,
heel even willen kijken,
en zien hoe het in de hemel is,
want er staat geschreven,
er is geen rouw of droefenis.
Een ieder die in God gelooft,
mag daar heerlijk, eeuwig leven
-
Strooi mijn as voor alle winden
Dat wat mijn lichaam was de weg kan vinden
Naar alles wat het zo beminde
Naar mijn liefste en mijn kinderen.
Naar wolken, strand en zee
En zich daarmee verbinden
-
Gezond mens,
kent gij de grens
tussen leven en dood
weet gij hoe groot
maar ook hoe klein
een grensvlak kan zijn
tussen lichaam en geest?
Als het uw tijd is geweest
en U zich niet meer opricht
ziet ge in het eeuwige licht
het einde van het levenslot:
Overgave aan God
-
Mammie zijn is alles geven
zorgen en lijden, liefde en leven.
Mammie zijn is alles derven,
alles,.......en tevreden sterven
-
Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan
In mijn verdriet om jouw
Niemand die begrijpen zal
Hoe vreselijk ik je mis
Niemand die beseffen zal
Hoe erg die pijn wel is.
-
Je bent er niet meer
en toch zal ik je begroeten
Ja elke dag weer
vele malen ontmoeten
Je handen, je lippen, je lach
Je bent bij me, iedere dag.
-
Onze wegen scheiden zich nu even
en al is het veel te vlug
Straks, aan het einde van onze bestemming
zien we elkaar zeker terug

-
Er zijn geen woorden voor een zieke,
van wie je weet; Zij redt het niet
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde,
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.
-
Het geluk is van glas;
juist als het eindelijk glanst
breekt het stuk.
-
Nooit zal ik je vergeten,
we hebben elkaar steeds in de ogen gekeken.
Jouw lach zit in mijn herinnering gesloten,
we hebben vele vreugdevolle items besproken.
Je bent niet van mij weggegaan,
we ontmoeten elkaar in een volgend bestaan.
Onze liefde hebben we aan elkander gegeven,
jij en ik hebben veel geleerd van dit leven.
Daarom moet afscheid niet treurig zijn,
maar het gevoel van warme zonneschijn.
Ook voor hen die hier op aarde blijven kan de liefde helen,
ik dank het bestaan dat we de liefde hebben mogen delen.
-

Ik ben een blad,
dat tussen al die andere
is gevallen op het pad.
Eerst nog groen
dan goud
dan bruin
dan slechts
een fijn geaderd silouet
dan geur
in voorjaars-aarde ingebed
-
Ons leven is een eiland in de Grote Oceaan
van genade en barmhartigheid
Eenmaal wordt het eiland overspoeld.....
-
De oostenwind die knakt mij niet
de westenwind verstrooit mij niet
en alle winden her en der
waaien mijn stengel niet omver
-
Wanhoop en woede, angst en verdriet
al deze gevoelens spaarden ons niet
Maar ook liefde en zorgzaamheid
hielpen ons gedurende zo'n lange tijd
het laatste stuk moest je alleen verder gaan
Lieve .......bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan
-
Het leed, de pijn
het duister ontstegen
Opgegaan tot het Grote Eeuwige Licht
-
Als ik eens mijn ogen sluit,
en het leven vliegt eruit
En men vraagt:
Was het goed of matig?
Was het vlot of statig
Blijf bij die vraag niet langer stil staan
Vergeef me, ik heb mijn best gedaan.
-
Als een mens sterft,
is hij/zij als een regen druppel die in de oceaan valt.
Zijn/haar korte individuele bestaan houdt op,
en wordt weer een met de grote oceaan van het zijn.....
-
Regenboog
Een kleurenspel van de natuur.
Een onzekere hemel.
Zon en regen, werelds stuur.
Vloeiend zichtbaar voor het oog.
Als een schouwspel.
Onbereikbaar hoog.
Kleuren die vervagen.
Enkele minuten.
Lachend door de hemel gedragen.
-
Verlangen
Het verlangen groeit in mij.
Ik kan niet wachten.
Het is nog niet voorbij.
Steeds opnieuw keer op keer.
Waarom doet het zo zeer.
Het verlangen groeit in mij.
Gedachten, gevoelens.
Vogelvrij.
-
Moed
Als je iets bent verloren,
iets waar je zo voor gevochten hebt.
Gevochten met heel je leven.
Verloren, niemand die je het terug kan geven.
Je had hoop en verwachte veel.
Moest het nu zo gaan?
Je laat een stille traan, één die eeuwig zal duren.
Een traan die je in de verkeerde richting kan sturen.
Maar blijf het proberen.
Houd je hoofd geheven.
Dan zal het zicht anders zijn.
Al is het voor even.

-

Afscheid nemen, dat wil je niet.
Het doet pijn, geeft veel verdriet.
Afscheid nemen was deze keer:
"het is goed (naam), vecht maar niet meer".
-
Waarom jij, kom ik nooit te weten
Ik wilde nog zo graag voor je zorgen.
Intens verdrietig, nooit meer te kunnen zeggen:
"Trusten lieverd, tot morgen".
-

Niemand kent het gewicht van de last,
waaronder een ander gebukt gaat.
-
't Hijgend hert, de jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar
't genot van de frisse
waterstromen.
-
Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet.
-
van niemand spreekt zij kwaad
de liefde is haar kameraad
haar mooiste woord
haar laatste daad.
-
"Wat uiteindelijk rust zal brengen
is het aanvaarden van datgene wat
niet uitgelegd kan worden."
-
Is het je nooit
opgevallen dat
in de natuur
alles zijn weg zoekt
naar Het Licht ?
-
Moederdag bracht ons verdriet,
maar gelukkig weet moeder het niet.
-
Je lieve lach, je enthousiasme
Je vrolijkheid en het plezier
dagen, nachten, vele tijden
waren we samen, bij elkaar
samen werken, feesten, lachen
voor iedereen en altijd stond jij klaar.

-

Vroeger zei je: "Ik leef zo graag",
maar je was moe, zo moe vandaag,
op .........dag ging je eindelijk rusten.
"Dag lieve ma, bedankt en welterusten."
-
Geluk is een zeldzame vogel,
die wegvliegt
wanneer we hem het hardst nodig hebben.
Maar misschien zit hij morgen weer
op de vensterbank.
-
Je wachtte op een wonder,
helaas het is nooit gekomen.
-
Als de dag van gisteren
de pijn van het verlies
met begrijpen nog niet verder
wat blijft is je aanwezigheid
in onze harten
-
Sterk en vrolijk wil ik leven
Sprankelend als een kind zo blij
Want als ik later dood ben
Is alle tijd voorbij.
-
Als een druppel kon zeggen hoeveel ik je mis,
dan regende het elke dag.
-
Als wij de doodsvallei betreen,
laat ons elk' aardse vriend alleen,
Maar Hij, de beste vriend in nood,
verzelt ons over graf en dood.
"Mijn oog zal op U zijn"
-
Hoe onmenselijk was de onzekerheid.
Hoe dramatisch is de zekerheid.
Wij kenden (naam) allemaal.
Wij delen het verdriet met (naam),
wij wensen jullie heel veel sterkte
en put kracht uit de herinnering.
-
Als het leven een vijand wordt,
komt de dood als een vriend.
-
Te snel voorbij,
de vele dromen.
Oneerlijk is het lot,
dat nu is gekomen
-
Zij/hij heeft haar/zijn leven geleefd;
op haar/zijn manier gedaan
Een uniek mens is van ons heengegaan
-
Afscheid nemen doet zo'n pijn,
toch vonden we het fijn,
om tot het laatste moment bij je te zijn.
-
Waar God van houdt,
neemt hij vroeg tot zich.
-
Langs het pad des levens
branden vele lichtjes
sommige groot, sommige klein
enige fel, andere fijn
altijd heeft zo'n vlammetje
zijn eigen tijds plannetje
Voor ons is hier (naam) zijn licht
een beetje gedoofd
maar zowel wij als (naam)
hebben altijd geloofd
dat er aan de andere kant
van de levenslijn
toch ook nog
vele branduurtjes zijn.
-
Het verdriet verdwijnt,
de liefde leeft voort.
-
Nu mijn levenseinde nadert
En ik zie wat ik heb volbracht
Denk ik, was het wel voldoende
Had men dit van mij verwacht
Maar het komt er nu niet meer op aan
ik heb oprecht mijn best gedaan.
-
De avond daalt;
er valt een vage schemer.
Ik zoek den vrede, dien de dag mij nam.....
-
Gij voelt de vogels in de bomen.
Gij kleedt de bloemen op het veld,
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
-
Maar er was een andere rust:
die men in zichzelf kon vinden.
Zij heette, Laat jezelf vallen!
Verzet je niet!
Sterf graag! Leef graag!
-
Jij schonk ons vreugde, nooit verdriet.
Nu rest ons slechts een traan,
omdat jij zo plotseling bij ons bent weggegaan.
Bedankt voor al je liefde, je zorgen en je trouw.
Wij blijven in gedachten voor eeuwig steeds bij jou.
-
Waarom ?
Vandaag heb ik je begraven
Dat doet zo'n vreselijke pijn
Ik had je nog zoveel te vragen
Ik wil nog zo graag bij je zijn
Zo leeg en doelloos is nu mijn leven
Ik had je nog zo veel te geven.

-
Veel te vroeg heb je ons verlaten,
waarom hadden wij nooit iets in de gaten?

-
'n Beetje
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "Ik ben wat moe"
Maar op een keer dan ben je,
aan je laatste beetje toe.
-
Bemin uw naaste met de volle maat,
uw allernaaste zonder eigenbaat.
Let op het blinken van uw vluchtende uren;
heb lief, heb lief, want morgen is 't te laat.
-
Van de vele foto's die je hebt gemaakt
zullen we die ene nooit vergeten.
Dat is je eigen beeld
in de spiegel van het leven.
-
Wat is tijd
Zijn het minuten
Zijn het uren
Zijn het dagen
Zijn het nachten
Tijd en wijle
Of wijlen bij de tijd
Leven in de tijd
Of tijdelijk leven
Leven en geven
Geven en nemen
Lieven, leven geven en nemen
Bij tijd en wijle.
-
Zoals het leven is gegeven
Zo is het ook geschied
Alleen toen het terug werd genomen
toen wist jij het niet 'je sliep'
Dus slaap gewoon maar verder
Daar in dat Hemels bed
Daarboven bij de Herder
Het stond al klaar gezet.
-
Eens lang geleden
ver weg
was een jongen
die durfde dromen.....
-
God keek rond in zijn tuin
en zag een lege plaats.
Toen keek hij neer op onze aarde
en zag jouw moe gelaat.
Hij deed zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten.
Gods tuin moet wel prachtig zijn;
hij neemt alleen de beste.
-
een bijzondere vrouw was zij,
trots op haar zijn wij.
Alles heeft zij aan ons gegeven,
liefde tot het einde van haar leven.
Je bidt dat God haar sparen zou,
omdat je van haar houdt.
Helaas de strijd om het leven
heeft zij niet gewonnen,
maar wel de liefde waar het om
is begonnen.
Bedankt mam, voor wie je was.
-
Geen grens kan scheiden,
wat in de geest vereend behoedt:
de lichtende, en in liefde stralende
eeuwige zielsverbondenheid .
Zo ben ik in jouw gedachtenis,
en jij in de mijne.
-
het leven van alledag gaat voort
Zoals het ook behoort
Geluk, verdriet, wie kent het niet
Dat is het dagelijks lied.
-
Er is een tijd om te lachen
en een tijd om te huilen
een tijd om te leven
en een tijd om te sterven.

-
Zo dapper heb je gestreden,
en zo moedig heb je het aanvaard
Rust zacht lieve .....(naam)
we zullen je erg gaan missen
-
Elke dag opnieuw beginnen
je weg te vinden
om het leven te beminnen
-

dromen die bedriegen
mijn lief, hoe ga ik stuk?
ik hoop zoals ik geleefd heb
pratend, genietend, lekker druk
mijn lief, hoe zal ik sterven?
mijn lief, hoe ga ik stuk?
ik hoop zoals ik geleefd heb
dan ga ik per ongeluk.
-

Beetje bij beetje moesten we elkaar verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten
De stilte deed vaak pijn
Het kon niet meer zoals vroeger zijn
Maar, nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij: Dank voor alles wat je hebt gedaan
-
Je probeerde altijd de vrede in huis te bewaren,
en toch nooit de Nobel-prijs gekregen.
Je was de beste kok,
en toch nooit 4 sterren gekregen.
Je was de beste actrice, zonder eigen emoties te tonen,
en toch nooit een Oscar gekregen.
Je was de beste moeder,
en toch voor ALTIJD een plek in ons hart gekregen.
-
Veel fijne herinneringen
verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden
maar niet uit ons hart
-
Je wilde nog zo veel
maar je had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was zo moe
je hebt je strijd gestreden
-
De sleeptros is gebroken
een sleep die te veel woog.
Dit keer heeft hij verloren
Nu was de zee te hoog
-
Welterusten lieve heertje
Welterusten lieve vrouwtje
Welterusten Engeltje zoet
die onze (naam) voor altijd bewaren moet
-

Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven
-
Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was moe, je hebt de strijd gestreden
Als je zorgen en verdriet
behoren nu toe aan 't verleden
-
Het liefste wat wij hebben bezeten
het toekomstbeeld van ons bestaan
vraag ons niet dat te vergeten
en gewoon weer verder te gaan
-
Een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen
maar in mijn hart
zal je altijd blijven
-
Gisteren sprak ik je nog
zomaar even op het werk
vandaag ben je er niet meer
en morgen nemen we afscheid van je in de kerk
-
Als ik in de lucht kijk
dan ben jij daar ergens hier heel ver vandaan
ik zie de sterren glinsteren
en een van die sterren
weet van jou bestaan

-
Als een vogel, stil en plots
wiekt hij van hier,
't was goed, genoeg geweest ook,
zijn vrijheid tegemoet.
-
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
gij wist hoe het zou verder gaan.
ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.
-
alle goede herinneringen blijven,
... maar er komen geen nieuwe meer bij.
-
De klus is geklaard
-
Je kunt niet meer verzorgen,
dan je al hebt gedaan;
je moet, die jou zo dierbaar is
naar elders laten gaan.
Dat zelf uit handen geven,
doet meer dan zomaar pijn;
het zal voor wie dat doormaakt,
haast niet te dragen zijn.
-
Je was een man van weinig woorden,
maar voor je warmte
was de strengste winter niet streng genoeg.
-
Jullie hebben mij geholpen in deze
moeilijke tijd en ik kan jullie niet meer
bijstaan, maar ik blijf jullie helpen.
-
Je eenzaam voelen in 't leven
Dat best nog wat te bieden had.
Alles had hij willen geven.
Aan ieder die hij aanbad.
De strijd die u moest leveren is verloren
Op de leeftijd van bijna tachtig jaar
Rust zacht lieve pa/ma... dicht bij elkaar.
-
Hoe is het mogelijk Heer, iedereen weet
dat hij sterfelijk is en
toch gedraagt iedereen zich alsof
hij eeuwig zal leven.

-
Zo bijzonder
Zoveel wils- en levenskracht
zo moedig,
Zo'n ongelijke strijd
-
Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt
-
Ik wilde ik kon u iets geven
Tot troost, diep in dit leven.
Maar ik heb woorden alleen,
Namen en dingen geen.
-
Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
-
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Wij moeten aanvaarden om zonder jou verder te gaan
-
Zonder iets te vragen
wist jij ons op jouw 'vleugels' te dragen
Blij want we hebben jou gekend.
Bedroefd, nu je er niet meer bent.
-
O vergeet niet dat steeds Hij
heel uw leven leidt.
Want Zijn liefde komt altijd
winnend uit de strijd.
-
Als twee werelden elkaar ontmoeten
Sta je daar vragend tussenin
Hoe zou je nu toch verder moeten
Heeft het leven nog wel zin
Maar komt de tijd der jaren
En leven neemt een vlucht
Het is niet te verklaren
Je vindt elkaar weer terug.
-
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
Moegestreden,
door onze liefde omringd,
ben je van ons heengegaan.
-
Als ik de vogels
niet meer zie
en hoor
en de bloemen
niet meer ruik
en zie
Als er geen kinderstemmen
meer klinken
dan houdt het leven op
Dan is de wereld
voorbijgegaan.
-
Denk aan mij met een glimlach,
want zo wil ik in jullie gedachten zijn.
Maar als mijn heengaan alleen tranen wekt
denk dan niet aan mij,
want zo wil ik niet in jullie herinnering leven.

-
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart
-
De strijd opgegeven,
vaarwel mijn liefste
-
Dag lieve knul/meid,
je was zo klein
toch mocht je niet bij ons zijn.
Je hebt ons zelfs niet eens gekend,
wat hadden wij je graag verwend....
-
Waarom
daarom hebben wij
die handen en die armen
om als het koud wordt rond het hart
elkaar te verwarmen.
-
Eindeloos genieten.
Zo zou het altijd moeten zijn.
Licht en vredig alsof alles ineens
voor altijd en nooit weer is.
Geen lengte van dagen,
geen gevoel van weg te moeten en te huilen.
gaat meer iets voorbij.
-
In het gevecht was er geen enkele kans
de krokodil in mij had niets te geven
mijn paard ontsprong nog net de dans
zal hij in eeuwigheid voortleven ?
-
Ik vind je zo lief.
Glanzend rood
omrande ogen
turen
in een dood,
vragen om mededogen.
In vind je zo lief
als je triest
kunt zijn,
blij
en melancholiek
mag zijn.
Ik vind je zo lief
zoals alleen
jij kunt zijn.
-

Wat een lullig einde.
Je had een heel goed hart,
maar je bent in zoveel mensen teleurgesteld.
Heel veel hebben je pijn gedaan.
Ik heb gevochten voor je en had je terug,
maar niet voor lang helaas.
We houden van je. Dag Lief.
-
Wij zijn niet bedroefd omdat
we haar hebben verloren,
maar dankbaar dat
we haar hebben gehad.
-
Waar bloemen zijn is
het leven minder dor.....
-
Wees niet bedroefd om mij
die deez aard nu achter laat.
De strijd gaat door tussen
goed en kwaad,
Tot de liefde in Zijn oneindigheid
ook aan u Zijn hand heeft gereikt.

-
Waar mensen, mensen zijn,
die elkaar verstaan.
Waar liefde, liefde is,
daarheen wil ik gaan.
Waar het eeuwig vrede is,
waar de zon altijd schijnt
Waar de nieuwe wereld is,
die niet meer verdwijnt.
-
Wanneer het leven eindigt,
weten we wat de dood betekent
een grote leegte, die slechts gevuld wordt
met blijvende herinneringen aan hem die
ons zo dierbaar was.
-
Trouw,
Zorgzaam,
Liefdevol,
Genegenheid,
Dierenvriend,
Respectvol,
Vriendschap is Liefde.
-
onsterfelijk ligt niet in de dingen
die je nalaat,
Maar in de mensen die door jouw
leven zijn beroerd.
-
O, laat mij stille zijn,
Stille in U, God,
In mijn droeve pijn
Niet klagen nu !
Nimmer in strijd of smart
Liet Gij alleen,
Zacht legt Uw liefdearm
Zich om mij heen.
-
Na zoveel jaren onafscheidelijk,
komt deze scheiding wel heel hard aan.
Dat je op deze manier moest gaan had ik nooit
verwacht.
Je was m'n man/vrouw maar vooral mijn
vriend/in.
Ik zal je heel erg missen.
-
Kijk naar me uit in de regenboog
hoog in de lucht.
Kijk naar me uit als de zon weer opgaat
en de hele wereld nieuw is.
Hou dan van me op jullie manier
zoals ik van jullie gehouden heb.
-
ik voel je in mijn armen
ik voel je in mijn huid
al zou ik nog zo schrobben
dat gaat er nooit meer uit.
-
Ik mis je zo, ik mis je meer en meer.
Ik zie je in mijn dromen keer op keer.
Ik besef nu dat het nog lang niet over is,
omdat ik jou nog alle dagen mis.
-
Hoop
Hoe bedriegelijk de hoop ook zij,
zij dient ten minste om ons
langs een aangename weg naar
het einde des levens te voeren.
-
Het is zo stil, zo ongelooflijk stil; de leegte
en het gemis onbeschrijflijk .
Somewhere, someday, somehow.
Ik hou van je, zo immens veel.
Altijd bij jou, altijd bij mij.

-
Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.
-
Zij die zonlicht brengen
in het leven van anderen
worden zelf ook aangeraakt,
door warmte en licht.
-
Hoe langer het duurt, hoe langer
je liefhebt, maar wat heb je
lief, het verandert
steeds meer in steeds meer
zichzelf, zozeer in zichzelf
dat het sterft.
-
Dag klein ventje van ... jaar
voor dit was jij lang niet klaar
jij moest leven
knuffels geven
en nu ben jij niet meer daar
jij moest spelen
leren delen
en nog meer van het leven velen
dan ventje klein
nee, geen zonneschijn
maar regen op ons gezicht
zijn de tranen van dit gedicht.
Een reisje in een luchtballon
dag lieve (naam), tot achter de zon.
-
Een sterke persoonlijkheid en een sterk lichaam.
Ook een sterke man wordt ouder, maar dat te
accepteren valt niet mee. En iedere keer een beetje
van dat sterke inleveren, dat valt zeker niet mee.
Tot dat er niets meer in te leveren valt.
Wat dan nog overblijft, is broosheid en LIEFDE.
-
En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer
overvloedig moge zijn in helder inzicht en
alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden,
waarop het aankomt.
-
De Heere antwoordde op mijn vragen:
"Wat jij door jouw verdriet niet ziet,
dat ene spoor, dat zijn jouw voetstappen niet,
Want toen jij het zo moeilijk had, toen heb ik
jou gedragen."
-
De vlieger is weggevlogen
en niet meer teruggekeerd.
Maar in ons hart leeft hij voort.
(Naam) is daar helemaal thuis
en blijft daar wonen,
ook al zien wij zijn vlieger niet meer.
-
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs mijn voet kan gaan.
-
De leraar is een sterveling,
de meester leeft voort in zijn wijze lessen.
-
De ziel is meer waar zij liefheeft,
dan waar zij het lichaam leven geeft.
-
Altijd rusteloos
maar deze rust komt te vroeg.

-
Leven is eeuwig
en liefde onsterfelijk
en de dood is slechts een horizon
en een horizon is niets dan een grens
aan ons gezichtsvermogen

-
Als verstand en gevoel in harmonie samen gaan
zal de symphonie nooit vals klinken
-
En dan kun je alleen maar stil zijn,
waar haal ik nu mijn woorden vandaan?
-

Een mens treurt niet om
wat de tijd wegneemt,
maar over de tijd die blijft.
-
Haar leed is geleden
De cirkel is rond
Nu krijgt ze de rust
Die ze hier niet meer vond.
-
Het wordt je laatste, grootste avontuur
De aarde is rond en uitgebreid,
en dicht liggen haar bossen
In een vreemd land,
een bij naam niet eens gekende stad
O laatste avontuur
Dag Pa.
-
Hij was voor mij het beste
wat mij in mijn leven is overkomen.
-
Ik ging weer weg
uit een leven.
Terug naar mijzelf.
Op weg naar huis
ging de zon onder,
over een wereld waarop
ieder zijn eigen ransel
draagt, maar hoe
verschillend zijn die ?
-
Jij ging door dalen in je leven,
klom eruit, toonde ons je kracht,
steeg, en zag de zon weer schijnen
en schonk ons je warmte
en genegenheid.
Graag hadden we hier nog
langer van willen genieten.
Onderweg naar verwezenlijking
van een wens,
werd je leven abrupt beëindigd.
Ons rest je kunst en
dierbare herinneringen.
-
Na een leven vol liefde en kracht
Naar een plaats waar zij werd opgewacht
En daar,
Na een scheiding van slechts een halfjaar
is zij nu met haar (naam)
voor eeuwig bij elkaar.
-
Pappa, jij hebt mij bij je genomen,
Zoals een kind alleen maar kan dromen,
Jij hebt mij gered,
met gevaar voor eigen leven,
Echte ouderliefde dat hebben jij
en Mamma mij gegeven,
Jullie zijn nu samen,
dat was jouw wens,
Pappa jij blijft in mijn herinnering
een fantastisch Mens.
-
en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.....
-
Uren dagen maanden en jaren
dat je uit ons midden bent
je karakter altijd goed gezind
nog altijd in onze gedachten
met herinneringen zo fijn
een jongen die altijd lachte
dat zal voor eeuwig zijn.

-
Mamma, ....wij zijn nog zo klein
waarom nu, het was zo fijn.
Je aai, je grapjes, je lieve lach
we missen het iedere dag.
Voor altijd zit je in ons hart
op een plaatsje, heel apart.
-
.....en toch steeds weer
zullen we je tegen komen.
Zeg nooit: "Het is voorbij"
Slechts je lichaam werd ons ontnomen
niet wat je was en ook niet wat je zei.....
-
Drievoudig is de gang des tijds
Dralend komt de toekomst nader
Pijlsnel is vervlogen het heden
Eeuwig stil staat het verleden
-

Een brug van de een naar de andere kant,
die leidt naar het beloofde land.
Een mens die op die brug zal gaan,
op weg naar dat andere bestaan.
Haar lichaam hier, haar geest al daar,
in grote tweestrijd met elkaar.
Zij houdt nog vast, kan niet meer praten,
al haar geliefden los te laten.
Haar ogen waren zoekend rond,
er zweeft een glimlach om haar mond.
Dan is het of ze plotseling zwicht,
en ze aarvaardt, gaat op naar `t licht.
-

Niemand die het weten kan,
hoeveel ik van je hou.
Niemand die mij troosten kan,
in mijn verdriet om jou.
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is.
-
Een sterretje aan de hemel
is verlicht.
Het sterretje is alleen op jou
gericht.
Heb je pijn of verdriet,
kijk dan naar boven
want verdwijnen
doe ik niet.
Ik fonkel je s' avonds tegemoet
en geef je voor het slapen gaan
een lieve groet.
-
Een bloemetje van mij,
een bloemetje voor jou.
Het verteld in mijn hartje
hoeveel ik van je hou.
-
Waarom jij?
We zullen het nooit weten,
we zullen je missen maar
nooit vergeten.
-
Gek is dat,
dat soms de sterren mij wat
liefde kunnen schenken.
Want als ik naar de
sterren kijk
moet ik altijd aan je denken.
-
Ik zie je in bloemen
ik zie je in de zon.
Als ben je niet meer zichtbaar,
ik speur je warmtebron.
Steeds voel ik jou nabijheid,
steeds ben je om me heen.
Door wat we samen hadden
voel ik me niet alleen.
-
We hadden nog zoveel plannen,
we wilden nog zoveel doen.
Maar zonder jou zal mijn leven
nooit meer zijn als toen.
-
Een moeder is vaak een
rots in de branding,
altijd sterk, altijd paraat.
Daarom is het best heel moeilijk
dat ze me hier op aarde verlaat.
Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf ze mij teveel.
Wat zij me zei dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij mijn deel.
Ik kom haar overal tegen, in wat
ik doe en wat ik laat.
Zij was en blijft
voor mij een zegen
waarvan het spoor steeds
verder gaat.
-
Als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de diepte van verbonden zijn
als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de pijn van gewond en alleen zijn
-
De trein naar het hiernamaals
heeft coupes genoeg
die trein heeft nooit vertraging maar..
komt altijd te vroeg.
-
het is stil in mij
alleen loze woorden schieten voorbij
het is stil in mij
jou verliezen is zwaar
het is het stil in mij
mijn hoofd is leeg
het is stil in mij
ik zie je voor met je stralende lach
je mooie ogen je fijne karakter
zo zal ik jou blijven onthouden
maar op dit moment is het stil in mij.
-
onze ogen
turend
langs velden en wegen
nergens meer een glimp van jou
ogen gevuld met tranen.
-
En als ik dood ben, treur dan niet
Ik ben niet echt dood, moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als je mij bent vergeten.
-
Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is 't geheim van het leven.
-
Strooi uit mijn as
voor alle winden
dat, wat mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde
naar wolk en zee
en zich daarmee
verbinden...
-
Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en het einde is
-
Ik mis je in alles wat ik doe
je warmte en je woorden
je humor en blijmoedigheid
die bij elkander hoorden
je keek me altijd lachend aan
je hield zo van het leven
nu moet ik leren zonder jou
te houden van dit leven

-
Bij het denken aan de liefde
heb ik de liefde lief.
En het is de liefde tot u Geliefde
die mij tot die liefde hief.
-
Fijne herinneringen geven ons kracht,
Jouw liefde voelen wij altijd om ons heen.
-
Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing
-
Uit de nacht rijst morgenrood,
het leven uit de dood.
Mijn laatste groet is voor hen die mij
in mijn onvolmaaktheid kenden
en mij liefhadden...
-
Er gebeuren zoveel dingen in je leven
ze gebeuren en gebeuren altijd nog
al stort je wereld in elkaar
je staat erbij en kijkt ernaar
ze gebeuren toch
-
Zomaar.......
Zomaar de lach van een spelend kind,
Zomaar een groet van een kennis of een vrind,
zomaar de wisseling van dag en nacht,
en dan plots.......zomaar het einde,
net toen je het niet had verwacht.
-
Een mengeling van pijn en tranen
met af en toe een sprankje hoop
gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het einde nader sloop.
Je gedachtenis zal altijd blijven
te vroeg ben je van ons heen gegaan.
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je heb gedaan
-
het universum is te klein
om deze leegte te vullen.
-
Op een klein kerkhofje,
in 't boerenland
daar ligt me vader begraven .
Ze hebben hem daar op een zeker dag heen gedragen.
Nog even om z'n graf gestaan,
hem toen alleen achter gelaten.
Zo heel alleen in de heldere zon,
straks in de regen en in de hagel.
De lente neemt de bloesems mee,
de zomer de zonnestralen.
De winter dekt hem met sneeuw,
het najaar met najaarsbloemen.
Komt de regen door de bladeren heen,
dan druppele kleine tranen.
Op een klein kerkhofje,
daar ligt m'n vader begraven.
-
Ik kan helaas geen afscheid nemen
Ik kan helaas niet bij je zijn
Maar ik denk aan jou en voel de pijn
Pijn die een leven lang zal duren
Het had ook anders kunnen zijn...
-
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn
-
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
-
Er is niets dat moeilijker is
dan de dingen te wensen en
te aanvaarden zoals ze zijn
Wij vragen allemaal "waarom"?
Het antwoord verstilt
daar er geen antwoord is

-
Midden uit het volle leven
vanuit een druk bestaan
is plotseling van ons heengegaan.....(naam)

-
Verrijzen is ons geloof,
weerzien onze hoop,
gedenken onze liefde.
Onder Gods handen leef ik mijn leven,
In Gods handen geef ik mijn leven terug...
Jullie, die mij zo liefgehad hebben,
let niet op het leven wat ik afgesloten heb,
maar op het leven dat ik begin.
-
Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde graag verder
maar verloor dit gevecht.
-

We hielden innig van je
echtheid en waarheid
mens zonder franje
Ondanks alles
op zo'n verlies nooit voorbereid
-
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee
-
Er zijn vragen gesteld in 't leven
waar de antwoorden zo moeilijk op zijn
Ze hoeven nu niet meer te worden gegeven
voorbij is 't zoeken, gestopt is de pijn
Je gebeden zijn verhoord
Hij kwam je halen, in ons leef je voort
-
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn
-
Nooit was iets teveel
u bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel
Er valt nu een groot gat
op de plaats waar eens
onze dierbare moeder en oma zat
U blijft altijd in onze harten voortbestaan
ook al is het heel erg moeilijk
zonder u verder te gaan
-
Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven
-
Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is
-
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet
De lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn
-
Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is
-
Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop
Je gedachtenis zal immer blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan

-
Hij/Zij was er altijd voor iedereen,
maar nog zoveel te doen,
zoveel te geven,
hij/zij was nog niet klaar met dit leven.
-
Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart
-
Er was altijd:
Zoveel liefde
Zoveel gezelligheid
Zoveel gelach
Alles wat we nu nog hebben is
zoveel........stilte
Dag lieve.......(naam)
-
Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
-
Als de draad wordt door geknipt,
voel je pas de diepte van verbonden zijn.
Als de draad wordt door geknipt,
voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn.
-
Aan het roer dien avond stond het hart,
en scheepte maan en bossen bij zich in
en zeilend over spiegeling,
van al wat hij/zij geleden had
voer het met wind en schemering,
om boeg en tuig voorbij de laatste stad.
-
Een echte vriend(in) is van ons heen gegaan
die wetenschap is moeilijk te bevatten
wie zoals zij/hij in het leven heeft gestaan
was tot een zegen die niet is in te schatten.
-
Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan

-

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.
-
Elk leven heeft zin,
als men in vrede sterft.
-
Het verlies was er al voor het einde
de rouw voordat het afscheid kwam
toen die onzekere verwarring,
bezit van je gedachten nam
Vaak zullen we je nog tegen komen
met wat je was en wat je zei.
Je bent wel van ons weggenomen
maar een stuk van jouw, blijft altijd heel dichtbij.
-
Voor alles is een juiste tijd.
-
Nooit vragend, nooit klagend
Je lasten in stilte dragend
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatste moment opgezocht
-
Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had
de bocht om van het pad
wat gouddoorschenen stof
dan wordt het hof
nog stiller dan voorheen
De liefsten, een voor een
-
Het hart van de mens,
de bodem van de zee
beiden onpeilbaar
-
Wie bemind werd en beminde
laat meer dan een leegte achter
Hij is onvergetelijk, onherroepelijk
Zijn naam wordt genoemd,
zijn gezicht wordt niet gewist.
-
Uit de nacht rijst morgenrood
het leven uit de dood
-
Midden uit het volle leven,
vanuit een druk bestaan,
is plotseling van ons heen gegaan,...
-

De zonnegloed van de liefde
Leidt de mens tot volmaaktheid
-
Mijn tranen vallen op je koude handen,
wanneer ik naar je kijk.
Telkens denk ik aan die handen,
nooit meer onder handbereik....
-
In de schemer van zijn strijd,
heeft hij altijd gebeden tot Maria
Zijn onafscheidelijke beeldje
van rust en kracht.
-
Jouw verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat je afscheid nam.
toen die zekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam,
Wij voelen met jouw mee, jouw stil verdriet
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
-
Het eindsignaal heeft geklonken
we staan allemaal buiten spel
geen extra tijd
geen score
de wedstrijd is afgelopen
-
Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven.
-
Ware moed is niet geen angst te hebben,
maar de angst overwinnen.
-
Altijd voor een ander toegewijd
Soms ook een tikkeltje eigengereid
Sneller dan het leven dat zij heeft geleid
Werd zij ingehaald door de tijd
-
Het liefste wat ik heb bezeten
ruim .....jaar de spil van mijn bestaan
Vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan
-
Nu moet ik verder zonder jouw
Je stem zal ik nooit meer horen
Nooit meer jouw armen om mij heen
Ik voel mij hopeloos alleen
De mooiste herinnering zal zijn
mijn hele leven met jouw, dat was fijn

-

Ik heb een mooi leven gehad,
Ik heb er vrede mee.....
-
Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen
-
Er is zoveel te vragen,
er is zoveel verdriet.
Het leed der wereld dragen,
kan ik als mens toch niet?
-
Niemand die weten kan,
hoeveel ik van je hou.
Niemand die me troosten kan,
in mijn verdriet om jouw.
Niemand die begrijpen zal,
hoe vreselijk ik je mis.
Niemand die beseffen zal,
hoe erg mijn pijn wel is.......
-
Mensen gaan dood
dat hoort bij het leven
Dat weet klein en groot
Het gebeurt.....heel even
Maar wat moeten wij zeggen?
Onze moeder/vader is dood.
En dat herinnert men zich het hele leven.
-
Een markant persoon is niet meer
Een nestor viel weg,
Een reus is geveld,
zijn schaduw blijft.....
-
Altijd samen,
nooit alleen.
-
Zorgzaam en vriendelijk
niet op eigen gewin bedacht
Een mens dichtbij ons
Een mens om van te blijven houden.
-
Met een lach en een traan,
heeft hij/zij het leven verlaten
De rijke herinnering aan zijn/haar
bijzondere humor, kracht en
uitstraling dragen wij met ons mee
-
Weggaan......
weggaan maakt niet veel geluid
Niet meer dan herfstbladeren
die opstuiven in de wind.
De boom blijft verweesd achter
nu zijn/haar stem op het tuinpad ligt
en geluiden dempt
haast onhoorbaar.
Je voetstappen
die zich verwijderen
alleen wie achter blijft
weet hoe afscheid klinkt

-

Wanneer ik morgen doodga
Vertel dan aan de bomen, hoeveel ik van je hield
Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt,
of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om te begrijp.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken
Vertel het de huizen van steen
vertel het aan de stad, hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens
Ze zouden je niet geloven
Ze zouden je niet willen geloven dat
allen maar een man alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo lief had als ik jou
-
Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden
-
Als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de diepte van verbonden zijn
Voel je pas de pijn van
verwond en alleen zijn.

-

een klein lief meisje
een klein lief meisje zag ik,
onder een kleine lamp,
haar lichtje scheen nog fel,
maar dat kleine lieve meisje was er niet meer
er stond een lief engeltje
die over haar zal waken midden in de
nacht midden op de dag
dat ene kleine meisje is mijn nichtje
ze is heen gegaan midden in de nacht
huilend van verdriet,
maar in vrede gestorven.
-
ik zag een lief meisje
huilend om haar vader
die zachtjes tegen haar zei
vaarwel mij kind
en hij liep zachtjes mee met de wind
zachtjes naar de sterren
die toen schenen van heel verre
-
Twee handen aan een ragdun touw
De dunne draad des levens
Daar had jij je aan vastgeklemd
Hopend, wachtend en onwetend
Hopend dat het goed zou gaan
Vechtend voor je leven
Onwetend dat de tand des tijds
Je touw had doorgevreten
Toen kwam je eind,
je touwtje brak
het einde van het bestaan
En toen ben je heel stilletjes, maar trots
je eigen weg gegaan....
-
Vrees niet: Ik laat je niet alleen
vertrouw op Mijn. Ik zal je dragen
Ik houd mijn vleugels uitgeslagen
en voer je door de wolken heen...
-

Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander
Altijd hartelijk en warm
Je hebt ons een mooi voorbeeld gegeven

-

Enkele rouwgedichten


Aula

Ik kan helaas geen afscheid nemen
Ik kan helaas niet bij je zijn
Maar ik denk aan jou en voel de pijn
Pijn die een leven lang zal duren
Het had ook anders kunnen zijn...

*****

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan
Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan
Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt
Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt


*****
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn


*****


Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden


*****
Een enkel woord
Een klein gebaar
Houd je op de been
Je voelt je een moment
Niet meer zo alleen
Je weet dat je verder moet
Papa heeft er voor gestreden
Maar het gevoel van zekerheid
Het lijkt zo lang geleden


*****Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...


*****
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten
Bij God mogen zij wonen
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij


*****
Tot ziens
Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer
de lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer
Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn
ik kan mijn vragen niet meer kwijt
kan nooit meer bij je zijn
Al weet ik dat je veilig bent
ik zoek en vind je niet
ik vraag het aan een lege lucht
of je mij hoort en ziet
Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan
dat je, die ik niet missen kan
voorgoed bent heengegaan
Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer
maar als het donkert, zeg ik zacht
tot ziens, bij God de Heer!


*****
Telkens als men denkt
't gaat niet meer
Schijnt er een lichtstraal
keer op keerDie de kracht en de moed geven
om verder te leven


*****
We staan niet altijd stil
bij het woord "samen"
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is


*****
Als...
Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan
- Ciska Lentze -


*****
Het laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
Het kaarsje is thans opgebrand
gedoofd zijn alle vuren
Voor wie het aangaat is 't niet erg
die heeft genoeg geleden!
Wel voor hen die ik achterliet
vaarwel en wees tevreden!
Ik ga naar boven, niet naar beneden


*****
Al het levende is zinnig
hoe onbegrepen 't ook mag zijn
Of het blij is, droef of innig
of het onrust is of pijn
Zinnig is ons hopen, vrezen
de kleinste bloem in 't lage gras
Daarom zou het onzin wezen
als de dood onzinnig was
- Toon Hermans -

*****
Er is niets dat moeilijker is
dan de dingen te wensen en
te aanvaarden zoals ze zijn
Wij vragen allemaal "waarom"?
Het antwoord verstilt
daar er geen antwoord is


*****
We hielden innig van je
echtheid en waarheid
mens zonder franje
Ondanks alles
op zo'n verlies nooit voorbereid


*****
Hebben woorden wel waarde
voor wie verstomd is en verdoofd?
Doet medeleven er nog toe
voor wie een leven heeft verloren?
Maar heus....
ik voel de stilte in je hart
de woede in je hoofd
en kan je tranen horen
Veel sterkte!


*****
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee


*****
Mijn liefde blijft aanwezig
zal niet worden uitgeblust
Maar er is geen hand meer in de mijne
geen mond meer die mij kust
Geen lach meer in de verte
geen streling door mijn haar
Niet meer samen zitten
en kijken naar elkaar
Onwerkelijk is nog het gemis
maar ik moet nu leven
met hoe eenzaam, eenzaam is

*****
Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is 't geheim van het leven


*****
Er zijn vragen gesteld in 't leven
waar de antwoorden zo moeilijk op zijn
Ze hoeven nu niet meer te worden gegeven
voorbij is 't zoeken, gestopt is de pijn
Je gebeden zijn verhoord
Hij kwam je halen, in ons leef je voort


*****
Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon


*****
Als het leven je ontglipt
en de dood is zo dichtbij
dan verdwijnt de woede
en voel je je vrij
De strijd is gestreden
je hebt je best gedaan
de pijn zou verdwijnen
je wist dat je moest gaan


*****
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moeMaar op 'n keer dan ben je aan
je allerlaatste beetje toe
- Toon Hermans -


*****
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn


*****
Als het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, schuifelende voeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw, het is voorbij,
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan,
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
- Toon Hermans -


*****
Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt verspreid
Als je iemand die daar treurt
hebt getroost en opgebeurd
Als je hielp waar je dat kon
aan wat licht en aan wat zon
Als je een goed voorbeeld geeft
heb je niet voor niets geleefd


*****
Boven akkers, stad en land
mag je God nu loven
kleine vogels in Gods hand
vlieg omhoog, naar boven
vlieg omhoog en vlieg voorgoedvlieg de vrijheid tegemoet!


*****
Nooit was iets teveel
u bezat zoveel liefde
en wij kregen allemaal ons deel
Er valt nu een groot gat
op de plaats waar eens
onze dierbare moeder en oma zat
U blijft altijd in onze harten voortbestaan
ook al is het heel erg moeilijk
zonder u verder te gaan


*****
De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd van ons afscheid nam


*****
Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles.... en tevreden sterven


*****
Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is


*****
De laatste dagen van het einde
dan wordt de grote wereld klein
is plotseling alles onbeduidend
tot het laatste beetje pijn
Wat wij zo belangrijk vinden
verliest zijn glans, verliest zijn zin
maar achter die gesloten ogenglanst een heel groot begin


*****
Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat
maar ook de sporen die je achterlaat


*****
De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart


*****
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
Heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven


*****
Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering...


*****
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet
De lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn


*****
Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden


*****

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud
Je bidt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt
Maar als de dagen knellen gaan
zij ziek wordt, moe en benauwd
Bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt


*****
Treur niet over mijn dood
maar verblijd je over mijn leven


*****
We weten het niet, we zullen het nooit begrijpen
Waarom een mensenleven wordt bekort
Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen
De ander reeds in de knop verdort


*****
Men moet niet wenen om wat niet meer is
maar gelukkig zijn om wat is geweest


*****
Soms horen mensen duid'lijk bij elkander
Je kunt het zien - die twee dat is een paar
De een is wel de één, maar óók de ander
Soms horen mensen zichtbaar bij elkaar
- Toon Hermans -


*****
Niemand die het weten kan
hoeveel ik van je hou
Niemand die mij troosten kan
in mijn verdriet om jou
Niemand die begrijpen zal
hoe vreselijk ik je mis
Niemand die beseffen zal
hoe erg die pijn wel is


*****
Wat was zij sterk en arbeidzaamwat heeft zij voor ons klaar gestaan
Haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten
van haar verdriet alleen het topje weten
Sterk en moedig droeg zij haar lot
tot 't afscheid van ons, 't welkom bij God


*****
Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet, hij redt het niet
Je steelt zijn wang, je ziet zijn ogen
je bent bevangen door verdriet
Toch ben je dankbaar voor z'n einde
dat na zoveel moedig strijden kwam
Omdat het niet alleen zijn leven
maar ook zijn lijden overnam


*****
Midden in 't leven
nog zoveel te geven
Idee en plannen te over
in één keer voorbij
Voor ons was je een kei
enig in je soort
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort


*****
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht


*****
Mijn avond gaat vallen
't wordt kil om me heen
Straks moet ik vallen
en laat jullie alleen
Vergeving voor fouten en
voor wat mis is gegaan
Maar kom in mijn nacht
dicht om mij staan
De tranen in mijn ogen
doen niet zo zeer
Als jullie mij troosten
voor de laatste keer
*****

Woorden zullen nooit in staat zijn
gevoelens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn
Er zullen ook nooit genoeg woorden voor zijn....


*****
Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop
Je gedachtenis zal immer blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan


*****
Als iets liefs je verlaat
blijft nog altijd de liefde


*****
Je bent er niet meer
het is voorbij
al wat je deed
dat was voor mij
Voor jou is nu de strijd gestreden
maar in mijn hart
bewaar ik het verleden


*****
Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen
wat blijft zijn onze herinneringen


*****
Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht
Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven
liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven

*****
Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn


*****
Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen


*****
Ik kan gaan slapen zonder zorgen
want slapend kom ik bij U thuis
alleen bij U ben ik geborgen
Gij doet mij rusten in de morgen
en wonen in een veilig huis


*****
Moeder
Omdat jij de ader was waaruit wij groeiden
Omdat jij de bodem was waaruit wij bloeiden
Omdat jij wist wat ons kon deren
Zullen wij je altijd eren


*****
Optimistisch tot het laatste
Niet moeilijk maken voor je naasten
Gesloopt van al je krachten
Bleef je op een betere dag wachten
Wij waren jouw lust en je leven
Maar er is geen tijd meer gegeven
Jij streed vol moed en kracht
Lieve schat, rust nu maar zacht
*****

Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven
je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen


*****
Het diepste verdriet
wordt zo dikwijls verzwegen
Voor 't diepste geluk
schieten woorden tekort
Wij zijn met ons diepste
verlangen verlegen
Waar 't liefste bezit
slechts herinnering wordt


*****
Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in de goede gedachten
ter herinnering


*****
Gek is dat, dat soms de sterren
mij wat liefde kunnen schenken
Want als ik naar de sterren kijk
moet ik altijd aan je denken


*****
Als ik dood ben
niet die theatrale rouw
Neem wat Franse kaas
wat stokbrood en wat wijn
Ik wil ook niet
in een vaasje op de schouw
Ik wil gewoon
een stukje kerkhof zijn
- Toon Hermans -

*****
't Liefste wat wij hebben bezeten
en vele jaren de spil van ons bestaan
vraag ons niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan


*****
Bedankt voor je liefde, je trouw, je eerlijkheid
Voor de lach van bijna iedere dag
Voor het geluk dat je ons hebt gegeven
Deze dingen duren altijd te kort


*****
Al maanden staat het huis verlaten
haastig onttakeld en verdaan
de ijsbloemen staan op het raam
in scherpgenerfde varenbladen
schittert onuitgewist uw naam


*****
Voor ons was je een licht
voor vreemden duisternis
Je markante persoonlijkheid en je vrolijke gezicht
zullen wij ervaren als een groot gemis
Want een dag zonder lach
was voor jou geen dag
Van vele dingen had je nooit genoeg
je laatste reis kwam veel te vroeg


*****
Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
Was de wereld niet arm


*****
De vlinders zijn gevlogen
Zij zijn weer eindelijk thuis
Ver voorbij de regenbogen
passeerden zij die "sluis"

Die "sluis" tussen de hemel en de aarde
daar zweefden zij samen doorheen
Dat heeft zoveel waarde
zij zijn nooit meer alleen


*****
Waarom al dat vechten
waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht


*****
Daar staat de ronde regenboog
zo trots, zo koninklijk en hoog
Hij buigt om heel de aarde heen
die is opeens niet meer alleen
Maar in een grote arm gevangen
met al haar zorg, al haar verlangen
En alle mensen blijven staan
en zien de mooie hemel staan
En alle mensen denken even
hoe goed het is te mogen leven


*****
Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that blow
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn rain
When you awaken in the morning's hush
I am the swift uplifting rush
of quiet birds in circled flight
I am the soft stars that shine at night
Do not stand at my grave and cry
I am not there - I did not die


*****
Mijn eigen situatie vergelijk ik met de wind
die je nodig hebt om te zeilen
Je moet zeilen met de wind van vandaag

Die van gisteren helpt me niet meer vooruit
Die van morgen die blijft misschien wel uit
Dus moet ik zeilen met de wind van vandaag


*****
Slechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde


*****
Hier is het eind, het eind van het feest
kom, we gaan naar beneden
de bloemen zijn dood, de flessen zijn leeg
het was mooi, maar nu is het verleden
en jij was zo mooi, jij was prachtig
maar jij, jij hebt je strijd nu gestreden


*****
Ga nooit weg zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Als je het noodlot zult ontmoeten
Kun je het nooit meer doen
Ga nooit weg zonder te praten
Dat doet soms een hart zo'n pijn
Wat je 's morgens hebt verlaten
Kan er 's avonds niet meer zijn
- Toon Hermans -
*****
Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man...


*****
Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen- Hermien Lok -


*****
Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet zij redt het niet
je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet
flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven
vergeten doen we je niet
lieve mam, rust zacht
we weten dat er iemand op je wacht


*****
Het verlies was er al voor het einde
het verdriet voordat het afscheid kwam
Toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam
Maar als we je bezochten elke keer
dan was er steeds die glimlach weer
We voelden mee met je stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet


*****
God looked around His garden and
found an empty space
He then looked down up on the earth
and saw your tired face
He put His arms around you and
lifted you to rest
God's garden must be beautiful
He only takes the best


*****
Als liefs ons verlaat blijft toch de liefde
want in alles wat je hebt gegeven
wat je ons leerde in dit leven
de mooie dingen die je zei
Lieve schat, hier in onze harten
houden wij een kamer voor je vrij
*****

Groot was zijn liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die hij achterliet


*****
Nooit meer je bulderende lach
Nooit meer je sterke verhalen
Nooit meer je humor
Nooit meer je nieuwe ideeën
Nooit meer "begrijp je wat ik bedoel"
Nooit meer....


*****
Daarom hebben wij
die handen en die armen
Om als het koud wordt rond het hart
elkaar te verwarmen


*****
Kijk naar het heden
het is je leven
je leeft Vandaag
in deze korte spanne tijds
ligt al het wezenlijke
van ons bestaan:
de vreugde van groei
de luister van leven
de glorie van kunnen
Want Gister is herinnering
en Morgen slechts een beeld
Maar echt geleefd Vandaag
maakt elk Gisteren
tot een mooie herinnering
en elk Morgen
tot een beeld van hoop
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag


*****
Ik heb het leven liefgehad
zo omarm ik ook het eeuwige
wie mij liefheeft, heeft ook het leven lief
heb verdriet, maar vindt het plezier weer terug
alleen om mij dat plezier te doen


*****

Tijd
Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger - naar later
vroeger is óver
later - een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver
- Toon Hermans -


*****
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden uiteindelijk niet meer met je praten
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
De mama van vroeger was je niet meer
We zagen heel goed je stille verdriet
Maar helpen konden we je niet


*****
De poort naar volwassnheid
stond voor hem open
het heeft niet zo mogen zijn
zijn blauwe ogen voorgoed gesloten
dit doet zo'n pijn


*****
Hij was er altijd
voor iedereen
met raad en daad
nog zoveel te doen
zoveel te geven
nog niet klaar
in dit leven


*****
Ik ben gegaan
met alle winden mee
spelevaren op de sterrenzee
zo diep en zo vol dromen
land bezeilen daar voorbij
waar enkel licht kan komen


*****
Als de trom is stil gevallen

wie slaat dan nog de maat?
De melodie klinkt echter door
zoals in ons hart geschreven staat


*****
Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
haar leven was ons zoveel waard
Het liefste wat wij hadden
blijft in ons hart bewaard


*****
Nooit de moed opgeven
ook al is het soms zwaar
De kracht om verder te leven
zeker met en voor elkaar!


*****
Verstomd is nu je stem
en stilte zal er zijn
Geen plaats meer tussen ons
maar ook geen zorg en pijn
Jij maakte deel uit van het geheel
uniek en vol herkenbaarheid
De schakel is verbroken
de lege plaats een feit
Verdriet vermengd met dankbaarheid
want... jij hoorde er zo bij


*****
Zover wij konden zijn we met jou meegegaan
tot het einde toe hebben wij je bijgestaan
Je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart
wij zijn blij zo iemand als moeder en oma
in ons midden te hebben gehad


*****
Mijn leven was nog lang niet af
te horen dat ik kanker had
was dan ook een zware slag
Maar ondanks mijn geknok
en steun van iedereenkreeg ik te horen
je gaat spoedig heen
Niet de dood maakte me bang
maar m'n allerliefste achterlaten...


*****
Het is moeilijk te aanvaarden
dat je weg bent van deze aarde
Altijd stond je klaar
voor ons en voor een ander
Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm
Geslaagd ben je in jouw leven
je hebt ons een goed voorbeeld gegeven


*****
Plotseling ging je heen
Nu ben ik alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zal ik je niet


*****
Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan
Dat is zo erg niet
Want dan begint de grote logeerpartij
Bij een gastheer die zo boeiend is
Dat de tijd volledig stil gaat staan
En eeuwig wordt
- Godfried Bomans -


*****
Heer, sla uw armen om mij heen
ik ben verdrietig, mateloos alleen
want wie ik liefhad ging van mij heen
de liefde heeft niet het hoogste
maar wel het laatste woord


*****
Dwars door de stille leegte
klinkt de echo van jouw lach
Zachtjes, van een afstand
alsof ik je daarnet nog zag
Steeds denk ik aan jouw grappen
steeds hoor ik weer jouw stem
Dan voel ik weer die leegteomdat jij er niet meer bent


*****
Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken
het doet nog zoveel pijn
te moeten leven met de gedachte
dat jij nooit meer bij me zult zijn
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen
afscheid nemen ging niet meer
te weten dat ik jou voorgoed moet missen
dat doet zo verschrikkelijk veel zeer
Ik had je nog zoveel te zeggen
nog zoveel dingen uit te leggen
maar ik weet, er komt een keer
dan zien wij elkander weer


*****
De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen naar de grond
En dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat ál wat sterft zal bloeien
- Toon Hermans -


*****
Herinnering
Als dit het einde is
en verder niets
dan is er leegte
gemis, verdriet en
tranen om wat eens was
en niet meer is
Maar er is meer
dan lijf en leden
veel meer
want wat een mens bezielt
dat is, dat was
zijn geest, zijn kracht
zijn denkvermogen
alle gaven van zijn hart:
zijn goedheid grenzeloosde sterkte van zijn woord
zijn hartelijk gebaar
Dat alles leeft
leeft voort in die hem kenden
die van hem hielden
en blijven houden
omdat zijn geest
nooit, nooit vergaat


*****
Daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is 't leven goed
waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet


*****
Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij


*****
O, die vertrouwde kleine dingen
die je zo onopvallend deed
die zullen we missen, tot dit leed
verstild is tot herinneringen


*****
Liefste, m'n liefste
wat zullen we je missen
maar de herinnering aan jou
is niet uit te wissen
we hadden zo graag
als gezin bij elkaar gebleven
helaas bleek dat een onhaalbaar streven


*****
Je bent er niet meer
en toch zal ik je groeten
je elke dag weer
vele malen ontmoeten
je handen, je lippen, je lach
je bent bij meiedere dag


*****
Je wilde liever bij ons blijven
maar de dood was veel te sterk
Je kon de pijn niet meer verdrijven
ondanks al jouw werk
Je hebt geploeterd en gestreden
zoals geen mens ooit strijden wou
Ben niet droef, maar wees tevreden
je bent weer samen met je vrouw
We hebben steeds van jou gehouden
in jouw leven lag de kracht
Waarop wij steeds ons leven bouwden
lieve opa, rust maar zacht
- Hermien Lok -


*****
Als ik zo naar zijn foto staar
zegt mij dat plotseling meer dan al die woorden
die hij over mij heen liet gaan
nu hij mij heeft verlaten
wil ik hem zo graag voor even horen praten
Lieve ........, ik mis hem zo
heel voorzichtig laat ik een traan
over mijn koude wangen gaan
helaas kon hij niet langer leven meer
er was zo veel beschadigd deze keer
afscheid nemen, het doet zo'n zeer


*****
Zijn stem zwijgt voor altijd
zijn ogen voorgoed gesloten
de oneerlijke strijd
heeft hij voor ons besloten
Ik weet, hij is niet meer
maar begrijpen doe ik het niet
waarom kwam hij niet weer
toen hij ons hier achterliet
Het gebeurde te snel
hij ging te vroeg
ik heb je nodig
we hadden nog zoveel voor de boeg

*****
You stood resigned
in a garden of snow
under a black sky
the moon and stars
far away
Then
you had to leave
May your soul rest
may your heart heal
may you feel free
at last
May love find you
in your new garden
wherever
that may be


*****
Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn


*****
Als het leven lijden geworden is
De kans op beter worden hier niet is
Dan zal ik naar een plek toegaan
Waar ziekte en pijn niet meer bestaan


*****
Ondernemen en werken, dat was jouw leven
altijd het beste en harmonie nastreven
Toen het werk was gedaan en jij meer wilde geven
velde het lot jou voor een jaar of zeven
Die stilte viel zwaar, duurde lang als de nacht
hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht
Bij het verlies is de rust die jij hebt gekregen
een troost voor ons, die jij zo'n mooi
voorbeeld hebt gegeven*****
Veel gelukkige jaren waren we samen
samen waren we één
maar nu jij er niet meer bent
moeten we verder zonder jou
dus alleen


*****
Ik vind geen woorden om het je te zeggen
hoe wij hem zullen missen, allemaal
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet uit te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
zijn leven was ons allen zoveel waard
Hij was een van die stille, geestelijk sterken
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart
Ik vind geen woorden om je troost te brengen
want hier zwijgt mijn verstand, mijn mond staat stil
Wie kan zijn leven met één dag verlengen?
het is precies zo lang als God het wil
Ik weet het niet, ik kan de zin niet vinden
van wat God met dit sterven heeft bedoeld


*****
Als ik dood ben, treur dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten
het is mijn lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als je mij bent vergeten


*****
Wanneer je terugblikt in het leven
Blijkt alles te snel zijn gegaan
Het duurde allemaal maar even
Dat ritme van een lach en een traan
Alles moest je uit handen geven
Het levenstempo werd te zwaar
Het radarwerk heeft het begeven
Het uurwerk is stil blijven staan


*****
Zo plotseling ben je van ons heengegaanDaar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat in onze herinnering blijft is je lach
Je genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven


*****
Ik heb mijn oma niet verloren
daarvoor gaf ze mij te veel
wat zij me zei dat blijf ik horen
van wat ik ben is zij mijn deel
ik kom haar overal tegen
in wat ik doe, in wat ik laat
zij was en blijft voor mij een zegen
waarvan het spoor steeds verder gaat


*****
Niets is zinloos
wanneer het
een herinnering
nalaat


*****
Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad en samen goed
Samen verdriet en samen weer moed
Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn


*****
Aan het begin van de avond
hield hij op met z'n bestaan
met z'n vrouw en kinderen om hem heen
is hij heengegaan
Wat we hadden willen zeggen
is niet meer gezegd
zachtjes heeft hij z'n
vermoeide lichaam neergelegd
Helaas was er geen tijd meer om te praten
op die zondag heeft hij ons verlaten
alles waarvoor hij in z'n leven vocht
we hopen dat hij zal vinden wat hij zocht*****
Ik was er niet op voorbereid
het ging allemaal zo vlug
waarom gunde hij ons niet nog wat meer tijd
kom alsjeblieft nog even terug
Ik kan hem niets meer zeggen
ik kan hem niets meer vragen
de herinnering aan hem
zal echter nimmer vervagen
Geef me nog eenmaal
voor de allerlaatste keer
de kans afscheid te nemen van hem
en verzacht daarmee dit onbegrijpelijke zeer


*****
Zoveel moed getoond
zo intens gestreden
niet eens voor zichzelf
liefde was haar reden


*****
Achter tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering


*****
Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes ruist door de bomen
Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen


*****
Ik wil de dromen van bergen dromen
en zingen in een juichend vogellied
Ik wil vergeten al mijn grauw verdriet
en eindelijk weer de stille rust verwerven
een kind van God te zijn - en anders niet


*****

Nu pijn en zorgen niet meer hoeven
en de hemelse rust is gekomen
zullen wij elkaar ontmoeten
en vrolijk praten over vroeger


*****
Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven


*****
Elk definitief afscheid doet pijn
't is of een draad wordt doorgesneden
waarmee je vast zat aan 't heden
waardoor je deel van een geheel mocht zijn


*****
Rozen als afscheid, rozen vol rouw
rozen vol liefde, enkel voor jou
Je laatste rozen
zorgvuldig uitgekozen
Als blijk van dank voor jouw bestaan
waarin wij een eindje mee mochten gaan


*****
Je was als een kaars
vol licht, warmte en gezelligheid
die is nu opgebrand
doch haar uitstraling zal blijven tot in eeuwigheid


*****
Je blijft met lege handen achter
je zou zo graag nog willen zorgen
de tijd van waken en van wachten
is voorbij en elke morgen
brengt nu een lege dag vol pijn
er rest alleen herinnering
aan in-gelukkig zijn
In de leegte staat zijn naam geschreven
komt alle goeds naar boven drijvenhet allerdiepste van zijn leven
zal altijd in ons midden blijven:
een dierbaar mens die in zijn eenvoud
zo vol betekenis kon zijn
gaf aan ons leven rijke inhoud


*****
Toen jij stierf
is de wereld gewoon doorgegaan met draaien
het werd nacht en ook weer morgen
er was lawaai en stilte
en ook om ons heen
maakte het leven-van-alledag
evenveel lawaai als anders
alleen bij ons kwam dat harder aan dan normaal
Wat deed het pijn
te zien en te horen
dat alles gewoon doorging
toen jij gestorven was
Wreed en onverschillig
genadeloos en onbarmhartig was het
en elke indruk stak dieper
deed meer pijn
Nee, ze kunnen niet weten
wat wij nu voelen
die steken pijn
van afgesneden zijn
en nooit meer samen....
ach, niets zal meer hetzelfde zijn
zonder jou


*****
De zon nam haar die avond mee
achter de einder, waar het altijd licht is
Wij bleven samen achter met een sterrenhemel
vol herinneringen


*****
Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde
voor de warmte en de tederheid
in mensen ons omgeven
leven is mensen en dingen omhelzen
en weer loslaten....

*****
Als mijn tijd gekomen is
ik afscheid neem van het leven
merken jullie, in al je eenzaamheid
dat ik onzichtbaar bij jullie ben gebleven


*****
Veel lichtpuntjes in deze duisternis
Sterkte gewenst bij dit groot gemis!


*****
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
wilde hij zijn ziekte dragen
hij vocht met al zijn levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
zo is hij langzaam, moegestreden
uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd
uit zijn lijden nu bevrijd


*****
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde bewijs van mijn bestaan
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
- Bram Vermeulen -


*****
Het is nu één jaar geleden
een jaar is nu voorbij
die tijd dat hij voor zijn leven heeft gestreden
is als de dag van gisteren voor mij
Hij moest de strijd opgeven
ook al wilde hij dat niet
hij mocht niet verder leven
dat deed mij veel verdriet
*****

De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht
je bleef geloven in het leven
vol liefde, zorg en levenskracht


*****
Zijn ogen kijken ons niet meer aan
zijn arm zwaait ons niet meer uit
hij is nu van ons heengegaan
ook al zien wij hem niet meer
zijn stem horen wij, steeds weer
voor hem nooit meer zorg en pijn
hij blijft in onze gedachten
hij zal voor altijd bij ons zijn


*****
Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan


*****
Wie nooit heeft geleden
heeft nimmer geleefd
Wie zich nooit vergiste
heeft nimmer gestreefd
Wie nooit heeft geweend
heeft geen vreugd als hij lacht
Wie nooit heeft getwijfeld
heeft nooit ernstig gedacht


*****
Ongewild en onverwacht
niemand had dit gedacht
's morgen vroeg van huis
's avonds niet meer thuis
*****

Je lag daar stil, kon niets meer zeggen
je gedachten, verlangen, of iets uitleggen
Woorden, voor je ze uit kon spreken vervaagd
en toch heb je nooit geklaagd
Altijd geduldig, soms een traan
van ontroering of een herinnering ergens aan
God zei vandaag: "kom nu bij mij"
en praat weer, zing en wees blij
Je vreesde niet je levenslot
je hebt zelf gezegd: "ik vertrouw op God"


*****
Dank je wel, geleende schouder
dat ik even leunen mocht
dat ik even klein mocht wezen
dat een hand de mijne zocht
Dank je wel, troost zonder woorden
voor het simpele, stille zijn
voor het trachten mee te dragen
van dezelfde zielenpijn


*****
Je bent nu van ons weggegaan
jouw tijd is al gekomen
een eind aan jouw bestaan
Een leegte om ons heen
is wat ons nu nog rest
wij hielden van jou op onze manier
zeg maar.... op ons best


*****
Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent
Je niet meer bewust bent van liefde en pijn
Dan zal de eeuwige rust een verlossing zijn


*****
Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

*****
Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw
Ik heb genoten van die jaren met jou
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan
Maar ik zal je missen bij het verder gaan


*****
Kort was je tijd
Groot was je inzet
Opgewekt en spontaan
Ben je van ons heengegaan


*****
Haar sterven is zo moeilijk te verwerken
Haar leven was ons zoveel waard
Zij was een van de stille, geestelijk sterken
Die iedereen, alleen zichzelf niet spaart


*****
Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent
Als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
Dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven


*****
Nu moet ik verder, zonder jou
je stem zal ik nooit meer horen
Nooit meer je arm om me heen
ik voel me hopeloos alleen
De mooiste herinnering zal zijn
mijn leven met jou, dat was fijn


*****
To some you are forgotten
To others just part of the pastBut to us who loved and lost you
Your memory will always last


*****
Je naam staat in ons hart geschreven
het eind kwam veel te gauw
Maar in gedachten blijft steeds leven
je liefde, zorgzaamheid en trouw


*****
Hij had de schoonheid van de akkers lief
't land van vruchtbaarheid en ruimte
tot ook zijn dromen kleiner werden
een tuintje, een plaatsje, dieren en wat gerief
maar nu een hemel zonder grenzen


*****
Zo heeft elk pad zijn eigen einde
en erg prettig is dat niet
maar als je pad zo slecht wordt
blijf je gewoon niet overeind
Voor hem is het nu rusten
voor ons is het verdriet
maar al heeft hij ons verlaten
hij laat ons nooit alleen
wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen


*****
Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk


*****
Na een strijd, moeizaam gestreden
ging je heen, niet onverwacht
Niemand wist hoeveel jij hebt geleden
onuitputtelijk was je kracht
Maar ook hieraan kwam een einde
het deed je zeer ons te laten staan
Maar hiermee hebben wij vrede
omdat je nu kunt rusten gaan

*****
Als een vogel in de wind
ben je je eigen weg gegaan
Als een vogel op het nest
heb je je gezin beschermd
Als een vogel die zaad morst
zo liet je iedereen meedelen
Als een jonge vogel
zo breekbaar was je
Je was geen vogel in een kooi
zo hield je van het leven
Als een vogel in de wind
ben je van ons weggevlogen


*****
Er is een geest die bijzonder en sterk is
maar ook een lichaam dat anders is
Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe
alleen het lichaam, dat werd moe


*****
Mijn ogen turend
langs velden, langs wegen
nergens meer een glimp van jou
ogen gevuld met tranen
voorgoed weg uit het heden
maar voor altijd in mijn gedachten


*****
Moeder is er niet meer
haar plaats in huis is leeg
Zij geeft ons niet meer de hand
de dood verstoorde de mooiste band


*****
Altijd stond je in ons midden
veel hebben we gelachen
ook wel eens gehuild
je hebt nu de aarde
voor de hemel geruild

*****
'n Leven dat beleefd werd
eindigt niet op aarde
het heeft een onsterfelijke waarde


****
Fly, fly little wing
Fly beyond imagining
Past he planet and the stars
Escape the sorrow and the pain
And fly again


*****
Hij had nog zoveel plannen
hij wou nog zoveel doen
het is voorbij
het hoeft niet meer
't is niet meer dan, maar toen


*****
Het leven tussen hoop en vrees dat maakt je bang
Je wilt immers nog wel heel lang
Je hebt je strijd met moed gestreden
Helaas toch het verlies geleden
Wij vergeten jou nooit meer
Onze moeder, vrouw en nog veel meer


*****
In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten zul je altijd blijven


*****
Het is een wonderbaar iets, een moeder
Anderen mogen je liefhebben
Je moeder alleen begrijpt je
Ze werkt voor je
Vergeeft je alles
En heeft je onvoorwaardelijk liefHet enige kwaad wat ze je ooit doet
Is te sterven en je te verlaten


*****
Lieve oma
Alleen op de wereld is niemand
Al ben je soms eenzaam en koud
Ook als je het niet ziet is er altijd iemand
Die stiekempjes toch van je houdt


*****
Het laatste blad valt van de tak
Er zal geen nieuw meer groeien
De tak sterft af, niet al het blad
En nimmer zal hij meer bloeien


*****
Lieve oma
Te klein, ben ik om te begrijpen
Te klein, ben ik om te weten
Te klein, ben ik om je te verliezen
Groot ben ik om van je te houden


*****
Geef mij wanneer de dag is dat ik afreis
niet uw donkere rouw
maar de glimlach van drie witte rozen
dat ik glimlach in hun morgendauw


*****
Te lang heb je geleden
Te kort is het verleden
Het verdriet zullen we delen
Maar nooit zullen we je vergeten


*****
Onzichtbare woorden
dwarrelen neer op mijn gedachtenzo zacht als de woorden fluisteren
voel ik dat er zonder licht
geen warmte is


*****
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam
die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart


*****
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet


*****
Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep, Hij nam je bij de hand
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden
je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land
En naast de droefheid die we moeten dragen
is er het weten: God heeft je bevrijd
Hij gaf ons niet het antwoord op onze vragen
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid


*****
Stil en eenvoudig
ben je weggegaan
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan


*****
De zon God
'n lach God
'n woord God voor mij
dit alles maakt mij blijna alle strijd en smart
is er vrede in mijn hart


*****
Aan het einde van een leven van werken en zorgen
zich in alle tijd bij God wetende geborgen
Viel het licht weg en werd zorgen wachten
onrustig, bezorgd, met afnemende krachten
Tot het eind heeft hij steeds aan ons gedacht
zo heeft hij zijn leven in liefde en zorgen volbracht


*****
Hoe je afscheid ook wilt begrijpen
't is een laatste hand en de pijn is nu het meest
en huilend aan de kant besef je veel te laat
hoe fijn het is geweest....


*****
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden niet zo goed meer met je praten
Die blik, die stilte deed vaak zeer
de moeder en oma van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij "Dank je" voor al wat je hebt gedaan


*****
Als een zaadje
begin jij weer opnieuw
Jij zal uitgroeien tot een roos
maar zonder stekels, in volle bloei
Een leven zonder verdriet en pijn
maar je zal altijd een lichtje in ons zijn


*****
God keek rond in zijn tuin
en zag een lege plaats
Toen keek Hij neer op onze aarde
en zag jouw moe gelaat
Hij deed Zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten
Gods tuin moet wel prachtig zijn
Hij neemt alleen de besten*****
In de stilte drijven de gedachten
als wolken in de lucht
In de stilte vind ik rust
en ben ik niet meer op de vlucht
In de stilte wil ik kijken, kijken naar omhoog
naar een ongekende verte
naar het wonder van de regenboog
In de stilte zie ik bomen wuiven in de wind
In de stilte wordt pas tastbaar
dat liefde overwint
In de stilte wil ik bidden
voor verlossing van leed en pijn
In de stilte wil ik vragen
om weer heel te mogen zijn


*****
Voor ik mijn ogen heb gesloten
heb ik van een avontuurlijk leven genoten
Veel heb ik gezien, veel mocht ik beleven
ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan
Huil daarom niet vrienden
ik ben nu voor het laatst op reis gegaan


*****
Het pad dat je gaat
Is het pad dat je kiest
De dag dat je aarzelt
Is de dag dat je verliest


*****
Wat er verder ook nog gebeurd in mijn leven
Jij bent er niet meer bij
Maar je bent en blijft mijn moeder
Dus leef je voort in mij
Haar handen hebben voor ons gewerkt
Haar hart heeft voor ons geklopt
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Zij heeft haar taak volbracht
Zij ruste in vrede


*****

Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje
- Toon Hermans -


*****
In de tunnel van verdriet
waar je licht noch toekomst ziet
waar 't gemis je lichaam raakt
waar je hete tranen laat
tot in je ziel de leegte voelt
daar is het leven onderkoeld
afscheid nemen doet zo'n pijn
en 't zal altijd bij me zijn
blijven tot m'n laatste snik
je liefste verliezen blijft, weet ik


*****
Ze kende vreugde
Ze kende verdriet
Ze kende liefde
Ze kende ziekte
Ze kende vrede
Ze kende pijn
In alles was ze dapper en oprecht
Zoals ze heeft geleefd is ze ingeslapen


*****
Je praat met elkaar
kijkt elkaar aan
bent mens met elkaar
En ja tenslotte
het afscheid
de grens van de dood
Je sterft
maar niet vereenzaamd
niet onmenselijk
Je sterft
gehuld in warmte
van wie je vergezelden


*****

Jullie verdriet, wij kunnen het begrijpen
Jullie verslagenheid, wij voelen het wel aan
Wat wij met woorden daarom proberen uit te leggen
Is dat wij als vrienden rondom jullie staan


*****
Door de tranen van dit uur
sluipt haar glimlach
haar ogen, haar stem
maar vooral haar hart


*****
Je bent steeds
zo onbegrijpelijk
moedig geweest
je lichaam krachteloos
een gebroken riet
in de vensters van je ziel
lees ik
eindeloos verdriet
Woorden
schieten hopeloos tekort
slechts tranen
in stilte geschreid
verzachten soms
de bitterheid
om alles
wat je hier moet missen
Ik weet
geen antwoord
op je vragen
maar er is Eén
die eens
alle tranen
van je ogen wil wissen


*****
Strooi uit mijn as
voor alle winden
dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde
naar wolk en zee
en zich daarmee verbinden

*****
Doof nu het licht en sluit je ogen
en vergeet de strijd
Jouw leven hier is omgevlogen
maar de liefde blijft


*****
Hij was allang zichzelf niet meer
hij kon het niet meer aan
we hoopten, zittend rond zijn bed
dat hij rustig heen zou gaan
En na zijn laatste zucht was het
of hij zichzelf hervond
alsof hij op de drempel
van een ander leven stond
Ik ben even blijven kijken
ben even blijven staan
en voelde iets van een wonder
door de stille kamer gaan


*****
Er zijn mensen die de hoop snel opgeven
en weten dat ze niet meer verder zullen leven
Al sta je aan het randje van je leven
je moet jezelf altijd hoop blijven geven


*****
May the winds of love blow softly
and whisper for you to hear
that we still love and miss you
and wish that you were here
We'll meet again, someday, somewhere


*****
Dag kleine vrouw, dag lieve moeder
Dag oma, nu moet u gaan
Al het werken en alle zorgen
Het was goed, het is nu gedaanZe was zo haar eigen in alles wat ze deed
Haar lachen, haar huilen, haar lief en haar leed
Bedankt klein lief vrouwke
De oorsprong van ons bestaan
Wij zullen nu zonder jou toch verder moeten gaan
Want je was toch onze moeder
Je was toch ons thuis
Je droeg soms heel moedig
Het jouw opgelegde kruis
Tot ziens lieve moeder
Rust zacht, voorgoed, deze keer
Gaat onze weg teneinde
Dan zien wij je weer


*****
Ik wou nog van alles aan je vragen
ik wou nog van alles van je weten
mama, waar ben je nou?
De één zegt: "jongen alles went"
de ander zegt dat je in de hemel bent
ik weet het niet, maar in ieder geval
weet ik dat ik je nooit vergeten zal
Mama, waar ben je nou?
Mama, ik hou van jou!


*****
Blijf geloven in een toekomst
ook al lijkt de kans maar klein
Blijf geloven in een wereld
die jouw wereld ook kan zijn
Blijf geloven in het leven
in je denken en je doen
Blijf geloven in oprechtheid
en in normen en fatsoen
Blijf geloven in de vrede
en een simpel kort gebed
Blijf geloven in de mens
die zich voor jou heeft ingezet
Blijf geloven in het wonder
dat jouw angsten overwint
Blijf geloven in de onschuld
en in de glimlach van een kind
Blijf geloven dat een ander
ook voor jou wat over heeft
Blijf geloven in de liefde
alle dagen dat je leeft
Blijf geloven in de waardeen het doel van je bestaan
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan


*****
Jullie moeten nu samen
Zoeken een nieuw begin
Dwars door een dal van tranen
Zo vol herinnering


*****
Geen woorden kunnen het beschrijven
de pijn die wij voelen om jou te moeten laten gaan
De ongelijke strijd die jij moest strijden
al van het begin af aan
Geen woorden om het uit te leggen
hoe graag jij nog bij ons wilde zijn
Geen woorden kunnen het beschrijven
wat we voelen doet zo'n pijn


*****
Steeds weer de herfst
steeds weer het bederf
Je leeft, maar onontkoombaar
dat je steeds weer sterft
Maar het moet
mens ben je
mens van vlees en bloed
Zeker, het wordt weer
lente, weer zomer
alles begint weer opnieuw
Maar sterven is sterven
en eens sterf je voorgoed


*****
Achter die prachtige regenboog
Ligt het Beloofde Land
Opa is daar nu heengegaan
God nam hem bij de hand
En al doet ons dat zo'n pijn
We weten, daar is 't goedOpa gaat een nieuwe toekomst tegemoet


*****
Met je eigen lichaam in gevecht
je geest zo ver verheven
is je strijd ten nadele beslecht
en kon je niet blijven leven


*****
Toneel was z'n leven
z'n leven muziek
muziek z'n kinderen
z'n kinderen, hem uniek
z'n liefde was alles
z'n liefde was blij
ons rest nu z'n denken
en dat blijft ons bij


*****
Leven is als sneeuw
je kunt het niet bewaren
Troost is dat jij er was
uren, maanden, jaren


*****
Haar strijd is over en ook haar pijn
een ieder denkt: zo zal het beter zijn
maar het is voorbij en dat doet zeer
want wij beseffen heel goed....
wij zien haar niet meer


*****
Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is


*****
I no longer see the stars; I am the starsI no longer breathe the wind; I am the wind


*****
Iets liefs is weg
Komt nooit terug
Ik kan het niet begrijpen
En treft het jou
Zoals nu mij
Zal jij het dan begrijpen....


*****
Ik heb vannacht een ster uitgezocht
voor mijn opa die moest gaan
Een ster voor iemand zó bijzonder
dat hij eigenlijk alleen moest staan
Nu kijk ik naar de sterren
en huil ik naar de maan
Dan straalt daar weer die éne ster
dus is mijn opa eigenlijk nooit weggegaan


*****
Een zee aan mogelijkheden
Die zee werd jou niet gegund
Zestien jaren jong
Hoe heeft dit ooit gekund


*****
Zo jong nog
Zoveel plezier in zijn leven
Waarom?
Niemand kan ons het antwoord geven


*****
Een jaar alweer voorbij
het was als gisteren zo nabij
de herinnering aan jou die blijft
toch gaat ons leven door
maar wij vragen nog steeds
Waarom.... Waarvoor?


*****

Wanneer je niet meer vechten kunt
Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen
Wanneer je staat op 't dode punt
Wanneer je vleugels lijken lam geslagen
Wanneer je uitgeschakeld wordt
Wanneer je staan moet langs de kant van 't leven
Wanneer je niets hebt dan tekort
Zodat je ook niets hebt om weg te geven
Wanneer je je zó eenzaam voelt
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken
Wanneer Gods zee je overspoelt
Omdat je bent als een eiland zonder dijken
Wanneer je vuur is uitgeblust
Dan is er slechts van één kant hulp te verwachten
Wie moe is vindt bij Jezus rust
En hem die zwak is geeft Hij nieuwe krachten


*****
Pluk de dag, ook samen met anderen
Het kan zomaar ineens veranderen....
Uithuilen en opnieuw beginnen
Dat was ons motto
Doornen en rozen waren ons deel
Samen waren we één maar toch soms alleen
Jij bent opnieuw begonnen
Wij moeten uithuilen
Maar waar beginnen wij opnieuw?


*****
Zwevend over het strand
één zijn met het zand
één zijn met de zee
weer één zijn met z'n twee


*****
Ik heb drie schatten
Die ik koester en behoed
De eerste is de liefde
De tweede tevredenheid
De derde bescheidenheid


*****
Zeven maal om de aarde te gaan
Als het zou moeten op handen en voeten
Zeven maal om die ene te begroeten
Zeven maal over de zeeën gaan
Schraal in de kleren, wat zou het ons deren
Konden uit de dood wij die éne maar keren

*****
Als je van iemand houdt
en je bent van diegene gescheiden
kan niets de leegte vullen
je moet dat niet proberen
maar het is ook een grote troost
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden
Waarom jij, blijft een vraag
tot op de dag van vandaag
het gemis is niet te omschrijven
het verdriet doet pijn
maar het voelt goed dat zoveel mensen
meeleven en er voor ons zijn


*****
Zo spreekt het koren tot het brood:
Wij waren klein en worden groot
Zo spreekt de regen tot het woud:
Wij waren jong en worden oud
Zo spreekt de wereld duizendvoud:
Wij waren sterk en worden oud
Zo kleurt de avond donkerrood
Zo roept de waterval de boot
Wij waren jong en we gaan dood


*****
Je had een karakter, ongelooflijk sterk
je stelde alles in het werk
om, de tijd die je was gegeven
tot het uiterste te leven
Zo dapper als jij ken ik er geen een
jij gaf jouw stem aan iedereen
om het grote verdriet te dragen
met optimisme, zonder klagen
Ongekend moedig heb je gestreden
ongekend moet je hebben geleden
tot je uitgeput hebt opgegeven
toen duurde je leven maar heel even
Voor je voorgoed je ogen sloot
en zei: "Ik ben niet bang, nu ga ik dood"


*****
Eerst is je wereld groot
je kunt er reizen tot en met

maar heel dicht bij de dood
is hij niet groter dan je bed
Maar als het wonder is geschied
waarop mensen hopen
dan gaat als je je ogen sluit
een nieuwe wereld open


*****
Ik zag op uw lief gezicht
omkranst door grijze haren
zo zeer de stempel en het gewicht
van al die harde jaren
Nu bent u stilletjes heengegaan
ver weg van alle zorgen
uw liefde blijft voor ons bestaan
diep in ons hart geborgen

*****

Je zei me dat je nog zoveel wilde doen
dat je nog zoveel hield van de kleine dingen in 't leven
Wandelen, fietsen, de wind in je haar
maar er werd je niet meer tijd gegeven


*****
God nam vandaag zijn leven
Veel te kort is hij bij ons gebleven
Het gemis zal altijd blijven
Maar we weten dat hij in de hemel een mooi plaatsje zal krijgen


*****
Het heden straalt als het licht van de maan
heel duidelijk om morgen te vergaan
want dan is morgen heden en heden verleden
en dan zal de toekomst uit een nieuw licht bestaan


*****
Als het donker genoeg is worden de sterren zichtbaar....


*****
Ik zie de bomen vol bloesempracht
de schapen grazend in de wei
Ik voel de zon in al zijn kracht
en ik weet: dit gaat nooit voorbijDaar, tussen de bomen van mijn bloesemlaan
word ik geroepen, ik moet nu gaan
Met de vogels vlieg ik mee tot achter de horizon
terug, terug naar waar het allemaal begon


*****
Haar werk, haar kracht
haar interesse voor het leven
haar moed, zo sterk
ze heeft er alles voor gegeven


*****
Velen deelden in je blijdschap
weinigen deelden in je smart
Lach en scherts gaf je aan allen
aan uitverkorenen slechts je hart


*****
Als je door verdriet wordt neergeslagen
het waarom aan niemand kunt vragen
dan is het fijn dat je zoveel goede mensen ziet
ook al vinden zij de juiste woorden niet


*****
Wij willen je de rust gunnen
al is vol droefheid ons hart
Jouw lijden zien, je niet kunnen helpen
dat was onze grootste smart
-Jeanette Wijnants-Dammer-


*****
Bijzondere mensen sterven niet
zij gaan wel
maar blijven toch
voor altijd....


*****

Nooit meer jij
maar liever dan dat te aanvaarden
droom ik dat je er nog bent
héél dicht bij mij
Nooit meer jij
de dood is onherroepelijk
't besef doet schrijnend pijn
van nooit meer wij
Nooit meer jij
wat overblijft is de herinnering
aan liefde, zo warm en zuiver
tussen jou en mij


*****
Als het met de zomer is gedaan
en de herfst breekt voor mij aan
Heer, laat mij dan in vrede gaan
zonder leed en zonder pijn
dan zal het voor mij weer lente zijn


*****
Twee in elkaar gesloten handen
het is altijd een geheim
het kan heel persoonlijk wezen
het kan ook een beginnen zijn
Het kan een troost zijn, medeleven
het kan een steun zijn, woordeloos
het kan ook een afscheid wezen
voor altijd, meedogenloos
Maar wat die handdruk ook betekent
wat het dan ook wezen mag
het geheim ligt tussen deez' twee handen
een troost, een steun, een groet, een lach


*****
Wat is het leven van een mens
een voetstap in het zand
die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand


*****
LeefMet wie je hier op aarde zwerft
En als je onderweg vriendschap verwerft
Dan blijf je leven
Zelfs als je sterft


*****
Hoog in de hemel straalt een nieuwe ster
het lijkt dichtbij maar toch te ver
om zomaar even aan te raken
je moet een leven reizen tot die ster zo klein
maar aan het eind zullen wij weer samen zijn


*****
Ik staar omhoog en zoek naar jou in het zwart van de nacht
Ik stel me voor dat jij daar bent en gewoon tegen me lacht
Ik zie je niet, ik hoor je niet, maar omdat ik je zo mis
Ben ik van het feit doordrongen dat daar boven mij iets is
Ik sluit mijn ogen en beleef een intens moment
Ik weet gewoon, ik voel gewoon, dat je dicht bij me bent


*****
I miss you a little
I guess you could say
A little too much
A little too often
A little more every day!


*****
je wandelt naar de maan
naar de zon
naar de sterren
je hand heb ik zachtjes
los moeten laten
met zoveel pijn
laat ik je gaan


*****
Als mens zijn wij zo klein, zo nietig
En jij... jij had een hart van goud
En wij, wij zijn zo droevig, zo verdrietigJe was een mens waar een ieder van houdt
Toch zijn wij dankbaar
Dat jij een deel was van ons leven
Jij blijft in onze harten geschreven


*****
"Hoe word je een vlinder?" vroeg hij peinzend
"Je moet zó graag willen vliegen,
dat je bereid bent je leven als rups op te geven."
"Je bedoelt doodgaan?" vroeg hij
"Ja en nee" antwoordde zij
"Wat er uit ziet als JIJ gaat dood,
maar wat jij echt bent zal leven."


*****
Als je in al je verdriet
zoveel lieve mensen om je heen ziet
die je allemaal willen ontlasten
dan kent het leven veel contrasten
want ondanks het grote verdriet doet dit goed
en geeft het ons weer een beetje moed


*****
Light one candle, take my hand
Move closer to each other
All who want to smile again
In this blessed time of year
With your sorrow and tears
Come together to remember
And to light one candle
The light is for strenght to face
The pain welled up inside
The light reminds us of shattered dreams
Not to be denied
The light is for courage to becon
Others to our side
For every tear we've cried....
We light one candle
We all know the reason
That we value so this flame
It's a commitment to each other
To remember every name
And a promise made
That in our hearts forever they'll remain
Out of love we came
To light one candle

*****
Vrije vogel, vlieg maar heen
naar je toekomst zonder pijn
Laat maar los je aardse banden
je zult in Gods handen veilig zijn


*****
Weinig nemen en veel geven
altijd hartelijk en warm
als de mensheid zoals jij was
was de wereld niet zo arm


*****
Wat vreemd dat je er niet zult wezen
wanneer wij weer naar huis zullen gaan
je zult niet in de kamer staan
en ons begroeten als voor dezen
O, die vertrouwde kleine dingen
die je zo onopvallend deed
die zullen wij missen
tot dit leed verstild is
tot herinneringen
En ook al heb je ons verlaten
je laat ons nooit alleen
wat wij in jou bezaten
blijft altijd om ons heen


*****
Hij nam het leven zoals het kwam
Zat nooit bij de pakken neer
Zorgde voor de vrolijke noot
Nu is hij er niet meer


*****
Te leven in het heden
geniet van elke dag
het leven is een wonder
dat je beleven mag
Geluk dat duurt maar even
ongrijpbaar is de tijd
vergeet dus niet te levenhet duurt geen eeuwigheid


*****
Na alle fijne jaren die wij met je mochten delen
nam God je bij de hand
hij heeft geluisterd naar je gebeden
je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land
En naast de droefheid die we moeten dragen
is er het weten: God heeft je bevrijd
hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid


*****
God die mij heeft gegeven
verstand en moed en kracht
om te werken en te leven
zegt nu: het is volbracht


*****
Er is niet veel te zeggen
Er is alleen een vragen
Om troost, om hulp en kracht
Voor wat niet uit te leggen
En nauwelijks te dragen
Doet struik'len in de nacht


*****
Als er na de dood een leven is
dan zal de dood fantastisch zijn
vrij van tranen, vrij van pijn
een weerzien met hen die ik zo mis


*****
Eens zal ik zijn in de roep van een vogel
Eens zal ik zijn in de prille dauw
Eens zal ik zijn in het wuiven der palmen
Eens zal ik zijn in het hemelsblauw
*****

Het vuur in je ogen is nu uitgeblust
de vechtlust uit je hart verdwenen
Voor de allerlaatste keer
hebben wij jou gekust
Bedankt dat we je een tijdje mochten "lenen"!


*****
Haar leven was een geven en een zorgen
voor een ieder op haar pad
Nu kwam voor haar de grote morgen
waar zij de laatste tijd zo vaak om bad


*****
Een kus, en een zucht
Een herinnering in de lucht
Vaarwel mijn liefste
In je laatste vlucht


*****
De zin van het leven
Realiseer je je maar even
Vooral als je herinneringen je vreugde schenken
Haar sterven geeft ons heel veel verdriet
Maar haar leven vergeten we niet


*****
Er is een weg die je alleen moet gaan
geen mens kan je op dat pad vergezellen
je diepste angsten kun je niet vertellen
en je moet verder tot God zelf
je stil doet staan


*****
Pijn is jou niet meer horen praten
Pijn is jou nooit meer horen lachen
Jou missen is onze grootste pijn
Jou vergeten kunnen wij niet
Wij leven dan ook met stil verdriet
*****

Je leerde mij ieder moment van geluk bewust te leven
Je had het nooit te druk om liefde te krijgen of te geven
Een simpel woord, een vriendelijk gebaar
Zo stond jij altijd voor een ieder klaar
Volkomen onverwacht ben je gegaan
Nu leef je verder in mijn hart voortaan


*****
Ik zie je in bloemen
Ik zie je in de zon
al ben je niet meer zichtbaar
ik speur je warmtebron
Steeds voel ik jouw nabijheid
steeds ben jij om mij heen
door wat wij samen hadden
voel ik me niet alleen


*****
Toen wij op zondag zagen
hoe jij daar zo rustig lag
verlost van pijn, verlost van angst
want voor de dood zijn wij 't bangst
Die angst voor de dood is niet verdiend
hij heeft gehandeld als een vriend
hij heeft je zacht in slaap gesust
geen pijn, geen angst, tenslotte... rust


*****
Gelukkig zijn
is niet
krijgen wat we verlangen
maar
tevreden zijn
met wat we hebben
Kwaliteit
van het leven
heb je niet voor het kiezen
Geniet
van hetgeen
je is gegeven
er valt zoveel te verliezen


*****

Lachen, huilen en zingen
zijn erg belangrijke dingen
Vergeet ze niet in je leven
want ook het jouwe duurt maar even
Probeer altijd, ook al doet het pijn
met de allerbeste bedoelingen te zijn
Dan zul je pas later ondervinden
dat er veel waren die je beminden


*****
Wie zal mijn tranen drogen?
Vol verdriet schreeuw ik je naam naar de horizon
De dag is als een grauw gordijn
Mijn toekomst vol beloftes is verdwenen
Wie zal de barsten helen
En ze strelen tot ze niet meer pijnlijk zijn?


*****
Jij
zonder gezicht
weet wat ik voel
Jij
zonder stem
hoort wat ik bedoel
De letters komen uit het niets
ze menen het
ze zeggen me iets
De brieven
vol begrip
en medeleven
zomaar
van iemand
uit een hart gegeven
Zonder jouw ogen te zien
weet ik dat daar tranen staan
samen verder
samen er doorheen gaan
Mensen
zonder stem
zonder gezicht
de letters
de woorden
die de pijn
iets verlicht

*****
Je hebt je zoveel mooie dingen voorgenomen
maar dan opeens dan kent 't leven geen pardon
en je ballon blijft ergens hangen in de bomen
terwijl jij denkt dat je op weg bent naar de zon
de zon gaat op
de zon gaat onder
de zon gaat onder
maar ze gaat niet uit


*****
Uit het beste hout gesneden
een man zo apart
kon van alles genieten
wat hij zo had
zo gewoon en niet veeleisend
dat is voor ons blijvend


*****
De klok klikt langzaam door
minuten verstrijken tot uren
ook onze "levensklok" tikt door
al kan dát niet eeuwig duren
Eens staat het uurwerk stil
zoals ook ons hart eens zal stoppen
en alleen als Hij het wil
mag je aan de hemelpoort kloppen


*****
Zover als dat wij konden
zijn wij met je meegegaan
Moeder, je was zo lief voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen
Heel trots zijn wij
zo'n moeder te hebben gehad
Je blijft altijd bij ons
diep in ons hart


*****
Door te denken, te hopen en te geloven
kom je vaak groot verdriet te bovenmisschien begint ons leven aan het end
en ben je er pas
als je er niet meer bent


*****
Te zijn bij wie er niet meer is
heel diep in je gedachten
kan de pijn misschien verzachten
en geeft je sterkte in je gemis


*****
Voor Moeder
Het loslaten van de aarde
het loslaten van hen die U lief heeft
het laten gaan, van alles
alles op deze aarde
dat is moeilijk, dat is pijn
pijn om te gaan
pijn om er niet meer te zijn


*****
De lucht is vol
grijze regenwolken
het is triest om ons heen
alles huilt
We zijn nog even bij elkaar
voor het laatst
heel bizar maar ook
heel logisch
We gaan op weg
de grijze wolken zijn verdwenen
alles glimlacht voorzichtig
om ons heen
Water, gras, bomen
om ons heen is alles
natuur
het wijst ons de weg
Jij wordt bevrijd
en wij
wij voelen ons bevrijd
tegelijkertijdNog heel even samen
wel tranen, geen verdriet
bloemen om ons heen
en bloemen in onze handen
We gaan weer terug
de zon breekt door
alles lacht
het is goed
- Ingrid van Winsen -


*****
Voor ik was, wat ik nu ben
traag ondanks veel voetjes
Vele ben ik daarvan kwijt
en beweeg me zacht en zoetjes
Een zuchtje wind gelijk muziek
verplaatst mij zonder hinder
Dan zeg ik zachtjes "Dank o Heer"
nu kan ik dansen, ik ben een vlinder


*****
Papa, jij was zo mooi als de zon
Ik dacht dat je nooit sterven kon
Waarom was je zo moe?
Kom ik ooit nog naar je toe?
We vinden je zo lief
Daarom deze brief
Het kwam zo onverwacht
Papa, je had zoveel kracht
- Tom van Thienen -


*****
Er gaat geen dag voorbij
dat ik niet denk aan jou
gescheiden van mijn lief
van degene van wie ik hou
's nachts lig ik alleen
en probeer ik te dromen
van die hele fijne dag
dat we weer bij elkaar komen
ik tel af
want eens komt de dag
dat ik je weerin mijn armen sluiten mag


*****
Ik was vandaag aan 't strand
en voelde je dichtbij
maar ieder uur en iedere dag
raak je verder weg van mij
Je as is allang uitgestrooid
verwaterd in de zee
en al jouw kleine mini-deeltjes
zijn met de warme golfstroom mee
Laat je 't me even weten
wanneer je ergens bent gestrand?
Daar leven we dan samen verder
in dat nieuwe sprookjesland....
- Tilly Hendriks -


*****
Al die lange, lange jaren
bracht jij bloemen voor mij mee:
rozen, tulpen en narcissen
af en toe een orchidee
Je wist: ik vond dat altijd
zo fleurig in de kamer staan
en regelmatig, elke week haast
kwam jij met nieuwe bloemen aan
Nu koop ik zelf die bloemen
en kijk ik in de kamer rond
besef ik dat 'k niet vaak genoeg
gezegd heb hoe bijzonder ik dat vond
Dank je wel voor al die bloemen
dank je voor die kleurenpracht
Ik hoop dat al die mooie bloemen
de pijn om jou wat meer verzacht
- Tilly Hendriks -


*****
Zonlicht
nodig voor het leven
was niet genoeg
voor jou....
rouw....
- Tilly Hendriks -

*****
Alle schoon dat de aard kan geven
Blijkt een pad dat tot U voert
En alleen is leven leven
Als het tot de dood ontroert
- uit "Goede Dood" door P.C. Boutens -


*****
Papa, wij zijn nog zo klein
waarom nu al, het was zo fijn
je grapjes, je aai, je lieve lach
we missen het iedere dag
voor altijd zit je in ons hart
op een plaatsje heel apart


*****
Eén jaar
het is nog steeds niet echt
en elke dag weer een nieuw gevecht
van buiten een lach, van binnen een traan
voor het oog met ons drieën verder gaan
soms gaat het goed, vaak heel zwaar
maar we redden het wel, wij met elkaar
trots kun je op ons zijn
we doen het goed, ondanks de pijn
en in ons hart, dat blijft een feit
gewoon met ons viertjes.... voor altijd


*****
Moeder, je hebt veel moeten lijden
het was soms moeilijk aan te zien
Dan bad ik God je te bevrijden
genadig naar je om te zien
En nu Hij je heeft meegenomen
ben ik pas weer tot rust gekomen


*****
Laat me even
even alleen
met de stilte
stilte om me heen
't verdriet neemt de zee
hopelijk eens met zich mee

*****
Een ziel vol liefde en goede gaven
ligt hier nu stil en zacht begraven
- ingezonden door Katrien -


*****
In het leven kun je niet achteruit
Je kunt niet van de herfst naar de zomer gaan
Niet naar de avond van morgen
Je kunt niet teruggaan om alleen de mooiste dagen te beleven
Of om diegene die er niet meer is te ontmoeten
En te zeggen "Ik hou van jou"


*****
En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen
diepte niet kent
dan op het uur der scheiding
- ingezonden door Mirjam van Stokkom -


*****
Daar zijn in 't leven ogenblikken
Zo bitter, dat geen woord ze klaagt
Als eenzaamheden de ziel verschrikken
En niemand die het met ons draagt
Dan zijn al 's levens heerlijkheden
Verwaaid, als kaf uit de open hand
En blijft alleen een reed'loos hopen
Als eenzaam lichtje in donker land
- Leen Rausch -


*****
Je kruipt niet langer op het land
dansend gaan je vleugels
je landt in bloemen
en in licht
je schittert
wat een mooi gezichteen bloem boven de heuvels


*****
Ik zie nog in de verte
het kleine vlammetje branden
heel zachtjes
heel zwak
maar ik zie het nog
Hoewel die kaars
al een tijdje geleden doofde
ze leek eindeloos te branden
maar ze smolt weg
Zo traag dat het amper te zien was
en zo traag het einde toen kwam
zo snel was het er nu
Maar het echte einde zal pas komen
als ik dat vlammetje niet meer zal zien
jouw vlammetje....


*****
Ik kan mijn emoties niet kwijt hier
daarom maak ik voor jou een gedicht op papier
Mijn pen begint vanzelf de woorden te schrijven
waarom mocht jij niet langer bij mij blijven
Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen
afscheid nemen kon niet meer
Te weten dat ik jou voorgoed moet missen
dat doet zo ontzettend zeer
Ons broer en zus zijn behoort tot het verleden
want jij bent plots uit dit leven gegleden
Ik werd soms gek van verdriet
stoppen met huilen ging haast niet
Jij hebt extra kleur aan mijn leven gegeven
waarom mocht jij niet langer blijven leven
Ik had je nog zoveel willen zeggen
misschien ook nog iets uit willen leggen
Maar ik weet zeker er komt een keer
dan zien wij elkander weer
Ik moet verder, dat is waar
maar dit alles valt mij zwaar
Wat is tijd, ik ben je kwijt
je was te jong, nog niet voorbereid
Toch is er iets dat troost mij nog het meest
ik ben er trots op dat jij mijn broer bent geweest- Jolanda J. -


*****
Voor mij ben je niet weg
Voor mij ben je niet dood
Want als ik in de spiegel kijk
Dan zie ik jou en dat houdt me groot


*****
Ik heb je lief, al ben je niet meer hier en ben ik niet meer bij jou
want wat je mij hebt gegeven in een onderbroken leven, beschermt mij tegen de
allerergste kou
Wat jij hier achterliet is meer dan een gedicht:
een zomeravond in het riet bij 't allerlaatste licht
Ik heb je lief, ik ken je naam
en zal je nooit vergeten
Ik vond dat jij dit hier ver vandaan
toch eventjes moest weten
- Rienk Ratsma -


*****
Verdriet is menselijk verder komen
dat leert de dag, dat zegt de nacht
en ook al heb je 't niet verwacht
ondanks 't gemis blijven de dromen
Het leven is een warm palet
van stille, blije en donkere dagen
met zoveel antwoorden en vragen
waar jij je naam op hebt gezet


*****
Het hoort bij het leven
dat we allen moeten gaan
't is goed om af en toe heel even
daarbij eens stil te staan!
Geen uren en geen dagen
genoeg om te verstaan:
het hoort bij het leven
om steeds weer door te gaan
- Jan Coghe -

*****
Bij doodgaan houdt het niet op
Sterven is niet het eind van je leven
Alle goede dingen blijven bestaan
Die je ons hebt gegeven


*****
Na zoveel zorgen
Na zoveel onzekerheid
Kwam de dag van morgen
Een droevige tijd


*****
Leven is:
willen houden
en toch los moeten laten
- ingezonden door Katrien -


*****
Waarom zijn er zoveel vragen?
Waarom ik?
Waarom jij?
Waarom mijn ouders?
Waarom zijn er zoveel vragen
die niet te begrijpen zijn?


*****
Pluk de dag
geniet van het leven
morgen lijkt dichtbij
morgen is nog ver
morgen is het misschien voorbij
Pluk de dag
geniet van het leven
gisteren was een cadeau
gisteren was een herinnering
Pluk de dag
geniet van het leven
vandaag moet het gebeuren
geef die zoen, maak dat compliment
geniet met volle teugenzorg dat je gelukkig bent
Geniet van alles wat het leven biedt
want al denk je dat morgen
je wordt gegeven
zeker weten doe je het niet
- ingezonden door Sophie Danneels -


*****
In haar dromen zag zijn dit mooie tuin
ergens in het Oosten
Hoge bomen waakten dag en nacht
hun bladeren zorgden voor schaduw
en vogels vonden er onderdak
Overal stonden bloemen
nooit had zij zoveel kleuren gezien
De rozen geurden en verderop de jasmijn
"Hoe komt het toch" dacht zij
dat ik haar nooit eerder heb gezien
dat mijn ogen gesloten bleven voor zoveel schoonheid
Vanuit de verte werd zij geroepen:
er wenkte iemand
zij kon niet zien wie
Dan voelde zij
hoe zij er
zacht en teder
naartoe getrokken werd
Zij verweerde zich niet
waarom zou zij
het was hier mooi
zo licht, zo vredig
En juist op dat moment
dat zij die passeerde
hoorde zij een vertrouwde stem
"hier mag je rusten, Welkom thuis"


*****
Ooit sprong de vonk over
en begon het kaarsje te branden
Veel te vroeg is het nu uitgegaan
maar hoe koud dat nu ook voelt
van binnen zal het altijd warm blijven...
- Annick Beugels -
*****De strijd is gestreden
het leed is geleden
Angst, pijn en verdriet
voor eeuwige vrede


*****
Eenvoud was jouw leven
Vlijtig jouw hand
Rust is je gegeven
In een ander vaderland


*****
God saw him getting weary
and did what he thought best:
He put His arms around him
and took him home to rest


*****
Niemand ziet je tranen
Niemand voelt de pijn
Altijd houden van
Alleen nooit meer bij je zijn


*****
Leven is balanceren
balanceren op de lijn
die rust in Gods hand


*****
Gezond mens
kent gij de grens
tussen leven en dood
weet gij hoe groot
maar ook hoe klein
het grensvlak kan zijn
tussen lichaam en geest?
als het Uw tijd is geweest
en U zich niet meer opricht
ziet ge in het eeuwige licht
het einde van het levenslot:overgave aan God


*****
Een dag en een nacht
is een bandje vol leven
Een dag en een nacht
is een bandje vol tijd
Veel dagen en nachten
waren jou niet meer gegeven
En dan is een bandje vol tijd
'n verschil van dag en nacht


*****
Dankbaar voor elke dag die je hebt gestreden
Niemand zal ooit weten hoeveel pijn en verdriet je hebt geleden
Nooit klagen, maar dragen
Ondanks een "medisch wonder" en onuitputtelijke kracht
Ging je nu heen, niet geheel onverwacht


*****
Draag me mee in je hart
Mijn taak is hier voorbij
Denk met vreugde terug aan mij
Blijf niet om me treuren
Het leven is mooi, vol met kleuren
Draag me mee op een plaatsje apart


*****
Ik weet zeker dat de wind mij overleeft
En ik zal nooit ouder worden dan de wolken
En je kan niet zolang leven als de regen
En nadat ik ben verdwenen schijnt de maan.....