Rouwcentrum Sabbe
Welkom
Bloemen
Grafzerken
Rouwdrukwerk
Condoleren
Gedichten

Laatste Wilsbeschikking

Onze diensten
Nuttige adressen

Tieltstraat 51 - 76

8760 Meulebeke

Rouwcentrum

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Tel. : 051/48 89 52 of 051/48 46 93

E-mail : andy@rouwcentrumsabbe.be of andy.sabbe@pandora.be
GSM : 0472/51 72 79
Rouwberichten
Toonzaal

De laatste jaren evolueert het aantal crematies in een sterk stijgende lijn. Zo waren er in 2008 al 50 % van de naastbestaanden die kozen voor een crematie in Meulebeke.

Een crematie kan gevolgd worden door :
- Asverspreiding op het kerkhof, thuis (indien er een laatste wilsbeschikking is) of op een andere plaats dan het kerkhof.
- Teraardebestelling van de as.(in een traditioneel graf of een urnenveld met urnekelder)
- Bijzetten van de as in het columbarium.
- Bewaren van de as thuis indien de persoon dat zelf in zijn laatste wilsbeschikking heeft geplaatst op het gemeentehuis, of indien de ouders van een overleden kind minder dan 18 jaar dit beslissen.

De Belgische wetgeving staat toe om as thuis te bewaren. Tevens staat de Belgische wetgeving toe een kleine hoeveelheid as aan de familie te geven. Meestal vinden onze crematies plaats in het crematorium van Brugge, volgens wens van de familie kan dit ook in een ander crematorium gebeuren. Men kan kiezen tussen een kleine en een grote dienst in het crematorium of in onze Aula. Die steeds verzorgt wordt door het personeel van het crematorium, Priester of moreel consulent of onszelf. Ook de gepaste liederen kunnen aangevraagd worden die in alle seriniteit gespeeld worden tijdens de dienst.Tevens staan wij in voor de uitvaartplechtigheid en koffietafel in alle crematoria. Wij hebben een zeer grote keuze aan klassieke en moderne urnenalsook kleine urnen of juweeltjes voor as in te doen. Contacteer ons voor meer info.

Crematie